Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

18 grudnia 2019 13:21 | Aktualności

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych RADKOM w Radomiu.

W dniu 16 grudnia br. delegacja z Gminy Pniewy na czele z Przewodniczącą Komisji Rolnictwa Panią Urszulą Lesiak udała się do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu. Celem wizyty była możliwość obejrzenia procesu utylizacji odpadów.

Dziękujemy Pani Agnieszce Kowalczyk Dyrektorowi ds. handlu i gospodarki odpadami w RADKOM-ie, oraz Panu Marianowi Kozera Dyrektorowi ds. administracyno-technicznych którzy udzielili odpowiedzi na wszystkie pytania oraz oprowadzili po zakątkach Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych. Spotkanie to pozwoliło zainteresowanym wzbogacić swoją wiedzę na temat selektywnej zbiórki odpadów, aby w przyszłości móc znaleźć najlepsze i kompleksowe rozwiązanie w zakresie gospodarki odpadami na terenie naszej gminy. 

Zdjęcia: