Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

06 grudnia 2019 13:14 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno -  Gospodarczego Rady Gminy Pniewy.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Prace nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pniewy na rok 2020.
  4. Prace nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.
  1. Wolne wnioski i sprawy różne.
  2. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                                                     Przewodniczący Komisji Budżetu

                                                                                          /-/Jarosław Piotrkiewicz