Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

02 grudnia 2019 21:26 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5 grudnia 2019 (czwartek) o godz. 1100 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Analiza projektów uchwał przed Sesją Rady Gminy w sprawie:

3.1.            trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pniewy przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji,

3.2.            wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz ustalenia okresu udzielenia tej dotacji w wyższej wysokości.

       4. Wolne wnioski i sprawy różne.

       5. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                              Przewodnicząca Komisji Oświaty

                                                                    /-/ Mariola Sitarek