Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

02 grudnia 2019 11:48 | Aktualności

Otwarcie drogi w Wilczorudzie

29 listopada br. została oficjalnie otwarta wyremontowana droga gminna w Wilczorudzie. W uroczystości udział wzięli: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, przedstawicielka Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Żyradowie Ewelina Dziuba,  Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak, Przewodniczący Rady Gminy Pniewy Grzegorz Sowiński,  sołtys Wilczorudy Tadeusz Skarzyński.  Obecni byli też Radni Gminy Pniewy: Urszula Lesiak, Wojciech Ernest, Tomasz Dusza, Ireneusz Berdyga, Jarosław Piotrkiewicz, Ryszard Piotrkowicz, Mariusz Byliniak.  Przybyli również druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczorudzie i członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Wilczorudzie z Przewodniczącą Moniką Grzeszczyk na czele oraz mieszkańcy Wilczorudy. Wartość przeprowadzonej inwestycji to 375 013,50 zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wyniosło 150 000,00 zł, a pozostała część pochodziła z budżetu Gminy Pniewy: 225 013,50 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego: 11 637,50 zł. Wykonany został odcinek o długości 1425 mb i 4 m szerokości. Jezdnia została wykonana z dwóch warstw mieszanki mineralno-asfaltowej: wyrównawczej o grubości 4 cm i ścieralnej o grubości 4 cm. Dodatkowo, po obu stronach powstały pobocza o szerokości 0,5 m.