Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

28 listopada 2019 13:04 | Aktualności

Uroczyste otwarcie wyremontowanych dróg

27 listopada 2019r. nastąpiło otwarcie trzech wyremontowanych dróg powiatowych na terenie Gminy Pniewy:

Uroczystości zostały zorganizowane wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Grójcu i Gminę Pniewy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się  Wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Minister Marek Suski, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Kierownik Delegatury w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Murawski, ks. Krzysztof Mindewicz, ks. Wojciech Kołakowski,  członkowie Zarządu Starostwa Marzena Rosołowska i Andrzej Zaręba, Przewodniczący Rady Starostwa Powiatowego Janusz Karbowiak, Przewodniczący Rady Gminy Pniewy Grzegorz Sowiński, Radni Gminy Pniewy oraz Sołtysi miejscowości,  przez które przebiegają wykonane inwestycje.

W Ginetówce przecięcia wstęgi dokonali: Kierownik Delegatury w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Murawski, Starosta Powiatu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak, Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak, członek Zarządu Starostwa Marzena Rosołowska, Przewodniczący Rady Gminy Pniewy Grzegorz Sowiński, Radny Gminy Pniewy Ireneusz Berdyga i sołtys Ginetówki Grażyna Krasowska.  Całkowita wartość inwestycji w Ginetówce wyniosła 766 949,35 zł. Dofinansowanie stanowiące 80% wartości -  613 559,00 zł pochodzi od Wojewody Mazowieckie, pozostałe 20% zostało pokryte z budżetu Gminy Pniewy - 92 034,00 zł i budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu -  61 356,35 zł.  

W Wilczorudzie otwarcia dokonali:   Kierownik Delegatury w Radomiu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Murawski, Starosta Powiatu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak, Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak, członek Zarządu Starostwa Marzena Rosołowska, Przewodniczący Rady Gminy Pniewy Grzegorz Sowiński, Radny Gminy Pniewy Ireneusz Berdyga, Radna Gminy Pniewy Urszula Lesiak, sołtys Ciechlina Krzysztof Kępień i sołtys Wilczorudy Tadeusz Skarzyński. Wartość tego zadania wyniosła 1 843 667,00 zł. Podobnie jak w przypadku drogi w Ginetówce, dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego stanowiło 80% wartości zadania tj. 1 364 626,00 zł. Pozostałą kwotę poniosły Gmina Pniewy – 287 424,00 zł i Starostwo Powiatowe – 191 617,00 zł.

Finał uroczystości nastąpił przy świetlicy w Michrowie. Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak
i Starosta Powiatu Grójeckiego przywitali zgromadzonych gości oraz przybliżyli etapy powstania największej w historii Gminy Pniewy inwestycji drogowej. Podczas swoich wystąpień zarówno Wicemarszałek Stanisław Karczewski jak i Minister Marek Suski, podkreślili wiodącą rolę Wójta Gminy Pniewy Ireneusz Szymczaka w realizacji zadania na drodze powiatowej Wilczoruda – Michrów. Następnie nastąpiło przecięcie wstęgi przez Wicemarszałka Sentu RP Stanisława Karczewskiego, Ministra Marka Suskiego, Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Krzysztofa Murawskiego, Starostę Krzysztofa Ambroziaka, Wójta Ireneusza Szymczaka, Przewodniczącego Rady Powiatu Janusza Ambroziaka i Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorza Sowińskiego. Wartość wykonanego, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zadania na drodze Wilczoruda – Michrów wyniosła 7 779 122,00 zł. Na jego realizację Starostwo Powiatowe otrzymało dofinansowanie od Wojewody Mazowieckego w kwocie 3 579 122,00 zł. Pozostałe koszty zostały pokryte przez Gminę Pniewy – 2 100 000,00 zł i Strostwo Powiatowe w Grójcu – 2 100 000,00 zł.

Przeprowadzenie tak olbrzymich i ważnych inwestycji w ciągu ostatniego roku w Gminie Pniewy było możliwe tylko dzięki dotacyjnym programom rządowym  - programy klęskowe i Fundusz Dróg Samorządowych oraz dzięki dobrej współpracy między województwem, starostwem i gminą. Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak jeszcze raz dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji zadań drogowych, przede wszystkim Wicemarszałkowi Senatu RP Stanisławowi Karczewskiemu i Ministrowi Markowi Suskiemu oraz liczy na dalsze wsparcie i dobrą współpracę przy kolejnych projektach drogowych. Wszystkim mieszkańcom życzymy szerokiej, bezpiecznej i  zgodnej z przepisami drogi.

Zdjęcia: