Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

26 listopada 2019 10:11 | Aktualności

Nielegalne gospodarowanie odpadami na terenie gm. Pniewy

W sobotę na terenie gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w gm. Pniewy ujawniono miejsce nielegalnego magazynowania odpadów.

W wyniku działań Inspektorów Ochrony Środowiska ustalono, że w budynkach gospodarczych znajdowało się 16 mauzerów 1000 litrowych, 8 beczek 200 l i 24 beczki 20 litrowe, które zawierają prawdopodobnie odpady „polakiernicze”, uznawane jako odpady niebezpieczne.

Dziś Inspektorzy Ochrony Środowiska WIOŚ w Warszawie, wspólnie z Centralnym Laboratorium Badawczym GIOŚ oraz Państwową Strażą Pożarną pobierają próbki ujawnionych odpadów w celu ich analizy.

W trakcie działań ujawniono również, że osoby odpowiedzialne za ten proceder zaczęły nielegalnie pozbywać się nagromadzonych odpadów wylewając je bezpośrednio do gleby na terenie sadu będącego ich własnością. Zostały pobrane do analizy próbki gleby w celu ustalenia czy doszło do szkody w środowisku.

W sprawie zostały zatrzymane przez Policję 2 osoby.

Dalsze działania WIOŚ w Warszawie będzie prowadził we współpracy z organami ścigania.

 

Źródło: https://www.wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1622,Nielegalne-gospodarowanie-odpadami-na-terenie-gm-Pniewy.html?fbclid=IwAR2JzSIUEYphBJb98HI1Tv6OPsOcNMBlyE3OUVcQixoGAja0hM-OOV-q5cM