Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

20 listopada 2019 15:09 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2019 roku (poniedziałek) o godz. 1630 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego/Przewodniczącej Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu.
  4. Analiza informacji dotyczącej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pniewy.
  5. Sprawy różne i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                              /-/ Grzegorz Sowiński