Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

20 listopada 2019 15:07 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1500 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  1. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej realizacji budżetu za I półrocze 2019 r.
  2. Analiza i przegląd pracy sprzętu gminnego.
  3. Analiza działań Ludowego Klubu Sportowego „Pniewy”.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                           Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                   /-/ Ireneusz Berdyga