Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

12 listopada 2019 12:11 | Aktualności

Patriotycznie w Gminie Pniewy

W tym roku obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się 7 listopada. W tym dniu wystartowała Spartakiada Patriotyczna w Gminie Pniewy, zorganizowana przez Stowarzyszanie
na Rzecz Rozwoju Gminy Pniewy, w związku z otrzymanym grantem z Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” na realizację Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na Przedsięwzięcie nr. 2.2.1 Edukacja, aktywizacja, zachowanie dziedzictwa lokalnego, integracja lokalnej społeczności- Projekty Grantowe.  Zawody sportowe zostały przeprowadzone w Publicznej Szkole Podstawowej im. św. M. M. Kolbego w Karolewie. Konkurencje sportowe zostały przeprowadzone w czterech kategoriach: dziewczęta kl. V-VI, chłopcy kl. V-VI, dziewczęta kl. VII – VIII i chłopcy kl. VII – VIII.  Dyscypliny, w jakich konkurowali młodzi sportowcy to zwis na drążku, brzuszki, tor przeszkód, wyskok z miejsca i kręcenie kółkiem hula hop.  Finał Spartakiady nastąpił 8 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie. Zwycięstwom wręczono pamiątkowe medale, dyplomy oraz nagrody, ufundowane ze środków pochodzących z grantu. Dekoracji dokonała Prezes Zofia Rokosz, Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymaczak oraz Weronika Piwarska, która w imieniu Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego również przekazała dzieciom specjalnie przygotowane na tę okoliczność upominki.

Następnie rozpoczął się Koncert Pieśni Patriotycznej, w którym po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Narodowego, swoje talenty prezentowały dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Pniewy.
W tym wzruszającym wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście: przedstawicielka Marszałka Senatu RP Weronika Piwarska, Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu Wojciech Nalberski, Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak, Przewodniczący Rady LGD „Wszyscy Razem” Marek Mikołajewski, Wójt Gminy Błędów Mirosław Jakubczak, Członek zarządu Starostwa Powiatowego
w Grójcu Marzena Rosołowska, Członek zarządu LGD „Wszyscy Razem” Mariola Sitarek, ks. Wojciech Kołakowski, ks. Krzysztof Mindewicz, Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Sowiński oraz dyrektorzy szkół podstawowych Beata Stępniewska, Wojciech Ziółko i Agata Walczak.  W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele Rad Rodziców, Radni Gminy Pniewy oraz mieszkańcy Gminy Pniewy.

Po zakończonym koncercie, zgromadzeni goście dokonali oficjalnego otwarcia nowopowstałej jadalni w PSP w Kruszewie. Na remont i wyposażenie jadalni Gminy Pniewy otrzymała 25000,00 zł dotacji
w ramach III modułu rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole”.

Kolejnym punktem obchodów 101 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę był zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Koniach Bieg Patriotyczny. Start i meta znajdowały się przy Publicznej Szkole Podstawowej im. o. Kazimierza Wyszyńskiego w Jeziorze. Zawodnicy mogli sprawdzić się na dwóch dystansach do wyboru: 1918 m – dystans podstawowy lub 5000 m – dystans rozszerzony. Do udziału zgłosiło się około 200 osób z terenu Gminy Pniewy oraz z innych gmin z powiatu grójeckiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, koszulki oraz posiłek regeneracyjny. Trasę przygotowali i zabezpieczali druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w Koniach, Przęsławicach, Kruszewie, Ciechlinie i Wilczorudzie. Obsługą zawodników zajęli się pracownicy Urzędu Gminy Pniewy. Po zakończonym biegu został wspólnie odśpiewany Hymn Narodowy oraz złożone kwiaty przy kamieniu pamięci porucznika Stefana Ignatowskiego, przy asyście honorowej żołnierzy 1. Ośrodka Radioelektronicznego w Grójcu. Środki w formie dotacji na organizację biegu z Ministerstwa Obrony Narodowej otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Koniach.

Wszystkim organizatorom i uczestnikom dziękujemy za wspólne świętowanie 101 rocznicy odzyskania Niepodległości oraz piękne świadectwo patriotyzmu i polskości.