Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

28 października 2019 16:46 | Aktualności

Wizyta w czeskiej oczyszczalni ścieków

W dniu 25 października 2019 r. Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak wraz z delegacją pracowników tut. urzędu Beatą Kłos – Frączak i Małgorzatą Stykowską oraz Radnym Jarosławem Kuklewskim i Sołtysem Michrowa Jackiem Szwed odwiedzili oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w miejscowości Velká Jesenice w Czechach. Wizyta w miejscu funkcjonowania oczyszczalni odbyła się z udziałem przedstawiciela firmy RDLS Sp. z o. o. Spółka Spin – Off Uniwersytetu Warszawskiego Łukaszem Rodkiem oraz wykonawcy instalacji czeską firmą DECONTA, a także starosty wspomnianej miejscowości. Instalacja została zbudowana w systemie pasywnym. Co to oznacza? W oczyszczalni zastosowano najprostsze technologiczne rozwiązania ograniczające do minimum montaż urządzeń elektrycznych czy elektronicznych. Technologia oczyszczalni wykorzystuje przede wszystkim siłę grawitacji, przez co charakteryzuje się bezawaryjnością. W związku z tym konstrukcja pasywnego systemu oczyszczania ścieków polega na:

  1. Mechanicznym - wstępnym oczyszczaniu ścieków, dostarczanych poprzez sieć kanalizacyjną (istnieje możliwość dowozu ścieków taborem asenizacyjnym),
  2. Przekierowaniu ścieków do filtrów pionowych i poziomych, gdzie zachodzą procesy biologiczne z udziałem mikroorganizmów,
  3. Odprowadzaniu oczyszczonej wody do np. cieku wodnego (z możliwością zastosowania pompy).

Tego typu rozwiązanie technologiczne jest szansą dla naszej gminy, a brak kanalizacji zbiorczej nie jest przeszkodą w realizacji takiego przedsięwzięcia. 

Zdjęcia: