Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

24 października 2019 14:42 | Aktualności

Dotacje na edukację

24 października br., niedługo po Dniu Edukacji Narodowej, Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak i Skarbnik Agata Grzejszczyk podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie wyposażenia laboratorium językowego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie. Umowę w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego przekazał Kierownik Biura ds. Organizacyjnych Paweł Dopadko. Gmina Pniewy otrzymała dotację w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. Kwota otrzymanego wsparcia to 48 500,00 zł co stanowi 70% wartości zadania. W ramach realizacji zadania zostaną zakupione komputery i słuchawki do indywidualnej pracy uczniów, oprogramowanie do zarządzania klasopracownią, oprogramowanie do cyfrowego nagrywania konwersacji oraz jednostka centralna – moduł sterowania i zarządzania pracownią.