Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

23 października 2019 15:12 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Ogłoszenie Wójta Gminy Pniewy o konsultacjach społecznych Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Rocznego Programu Współpracy wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do zapoznania się z projektem Rocznego Programu oraz zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do referatu edukacji pokój nr 11 do dnia 4 listopada 2019 roku.

Termin rozpoczęcia konsultacji 23 października 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji 4 listopada 2019 r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacji:

a) drogą pocztową – Urząd Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy,

b) drogą elektroniczną na adres: edukacja@pniewy.pl

c) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pokój Nr 11.

 

 

 

Załączniki:

zarzadzenie_wojta_gminy_pniewy_nr_97.pdf [375.74 KB]

projekt_programu_do_konsultacji_spolecznych_zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_wojta.pdf [2.18 MB]

zalacznik_nr_2_do_zarzadzenia_wojta.doc [31.5 KB]

zalacznik_nr_3_do_zarzadzenia_wojta.doc [27.5 KB]