Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

10 września 2019 10:30 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 13 września 2019 (piątek) o godz. 930 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Analiza projektów uchwał przed Sesją Rady Gminy w sprawie:

3.1.stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie.

       4. Wolne wnioski i sprawy różne.

       5. Zamknięcie posiedzenia.