Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

04 września 2019 10:06 | Aktualności

Dotacje na zakup sprzętu dla OSP z terenu Gminy Pniewy

Miło nam poinformować, że Gmina Pniewy otrzymała kolejne środki zewnętrzne. Tym razem pozyskano 30 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Pniewy”, w ramach Programu nr 2019-NZ-2 pn. „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”.  Kwota otrzymanej dotacji stanowi 90% wartości zadania, pozostałe 10% zostanie pokryte z budżetu Gminy Pniewy.

Wsparciem zostaną objęte jednostki w Wilczourdzie, Przęsławicach, Ciechlinie i Kruszewie.

Zdjęcia: