Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

07 sierpnia 2019 14:51 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Pniewy

Zaproszenie na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy w dniu 9 sierpnia 2019 r o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy


Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszamy na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy, zwołaną na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 t.j.), która odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie:

         2.1. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2019,

         2.2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu.

       3. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              /-/ Grzegorz Sowiński