Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

19 czerwca 2019 14:24 | Aktualności

Informacja w sprawie debaty nad raportem o stanie gminy

Szanowni Mieszkańcy,

 

podczas najbliższej sesji Rady Gminy Pniewy, zaplanowanej na 28 czerwca b.r. odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy oraz głosowanie wotum zaufania dla Wójta Gminy Pniewy. Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym mieszkańcy, którzy planują zabierać głos w debacie nad raportem o stanie gminy mogą to uczynić, po złożeniu do Przewodniczącego Rady Gminy Pniewy pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób, w nieprzekraczalnym terminie wpływu do 27 czerwca 2019 r.

 

 

 

Z poważaniem,

 

Maciej Michalski

Sekretarz Gminy Pniewy