Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

05 czerwca 2019 14:39 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 7 czerwca 2019 (piątek) o godz. 830 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Rozpatrzenie skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.