Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

08 maja 2019 09:36 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Statutowej

Zawiadamiamy, że w dniu 10 maja 2019 o godz. 8.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej Rady Gminy Pniewy.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum,
  2. Omówienie założeń do projektu Statutu Gminy Pniewy,
  3. Zamknięcie obrad.