Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

07 września 2018 10:10 | Aktualności

Unieszkodliwianie odpadów azbestowych w Gminie Pniewy

W dniu 5 września 2018r. w radomskim Wydziale Zamiejscowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa  o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2018”. Ze strony Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Marek Ryszka i Dyrektor Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Pan Waldemar Trelka, ze strony Gminy Pniewy podpisy złożyli Wójt Gminy Pniewy Pan Wiesław Nasiłowski i Skarbnik Gminy Pniewy Pani Agata Grzejszczyk.

Gmina Pniewy na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2018” uzyskała dotację w kwocie 10 951,20 zł.

Zdjęcia: