Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

11 czerwca 2018 13:05 | Aktualności

I N F O R M A C J A

Informacja

 

W dniu 14.06. 2018 r. o godz. 1400 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie  się Wspólne posiedzenie Komisji.

 Temat posiedzenia:

  1. Sprawy bieżące dotyczące Rady Gminy.