Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

05 kwietnia 2018 08:06 | Aktualności

Przedłużony termin składania deklarcji w sprawie dotacji na wymianę kotłów grzewczych

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach działania 4.3 Redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza, informujemy, że deklaracje uczestnictwa w w/w progamie można składać do dnia 13 kwietnia 2018r, w Urzędzie Gminy Pniewy pok. nr 7.

Załączniki:

kociol_ekologiczny__deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie1.docx [25.41 KB]