Urząd Gminy w Pniewy
https://pniewy.pl

03 lipca 2017 13:50 | Aktualności

Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO)

 
Od 1 lipca 2017r
obowiązuje Wspólny System Segregacji
Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju.
obowiązuje Wspólny System Segregacji
Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju.
Ministerstwo Środowiska wprowadziło okres przejściowy
dla gmin na wdrożenie wspólnych zasad tj.:

na wymianę pojemników we właściwych kolorach
gminy będą miały pięć lat. Czyli gminy będą musiały
to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.

oznakowanie dotychczas obowiązujących
pojemników w terminie nie dłuższym niż
6 miesięcy od 1 lipca 2017 r.

w terminach uzależnionych od czasu
zakończenia umowy z firmami
odbierającymi odpady, lecz nie dłużej niż

do 30 czerwca 2021 r

 

Od tej pory odpady będą dzielone na
frakcje w podziale na kolory:

niebieski - papier

zielony - szkło
(z możliwością rozdzielenia na
szkło bezbarwne – biały
i szkło kolorowe – zielony)

żółty – metale i tworzywa sztuczne

brązowy – odpady ulegające biodegradacji.
 
źródło- naszesmieci.mos.gov.pl
 
http://naszesmieci.mos.gov.pl/images/185/ministerstwosrodowiskaprzewodnikdlagminnet.pdf

http://naszesmieci.mos.gov.pl/grafiki-i-instrukcje-wsso

http://naszesmieci.mos.gov.pl/infografiki

http://naszesmieci.mos.gov.pl/do-pobrania-dla-gmin

Załączniki:

wspolnysystem.png [150.21 KB]