Aktualności

09 lipca 2020 13:50 | Aktualności

Dotacja na sprzęt ratowniczy dla OSP Kruszew

Miło nam poinformować, że w dniu 8 lipca 2020r. w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszewie otrzymała promesę z rąk Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pana Marka Ryszki, na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia...

czytaj więcej »

09 lipca 2020 13:46 | Aktualności

Dotacja na inwentaryzację indwidualnych źródeł ciepła

Gmina Pniewy została beneficjentem „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, finansowego z budżetu Województwa Mazowieckiego. Na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła Gmina Pniewy pozyskała 47 852,00 zł co stanowi 100% przewidywanych...

czytaj więcej »

09 lipca 2020 11:26 | Aktualności

Przedłużenie terminu przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego oraz huraganu w dniach 18-23 czerwca 2020r.

Informujemy, że wnioski o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego oraz huraganu w dniach 18-23 czerwca 2020r. będą przyjmowane do 10 lipca 2020r. do godziny 15.30.

czytaj więcej »

09 lipca 2020 10:17 | Aktualności

Tabliczki od oznakowania miejsca odbioru odpadów komunalnych

Uprzejmie prosimy wszystkich właścicieli posesji, z których odbierane są odpady komunalne do odbioru tabliczek do oznakowania miejsca odbioru odpadów. Tabliczkę należy umieścić przy miejscu wystawiania odpadów. Tabliczki wydawane są w pokoju nr 4 (Podatki) w Urzędzie Gminy...

czytaj więcej »

07 lipca 2020 13:05 | Aktualności

Zaproszenie do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego...

czytaj więcej »

07 lipca 2020 12:13 | Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 lipca 2020 r. (środa) o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Rozpatrzenie zasadności...

czytaj więcej »

06 lipca 2020 16:33 | Aktualności

Przebudowa drogi gminnej w Kruszewku

Trwają prace na drodze gminnej w Kruszewku. Na remontowanym odcinku o długości 1015,53 m powstanie 4,5 m jezdnia, na 25 cm podbudowie, oraz z 4 cm warstwą wyrównawczą i 4 cm warstwą ścieralną wykonanymi z mieszanki mineralno – asfaltowej. Po obu stronach powstaną pobocza gruntowe...

czytaj więcej »

06 lipca 2020 16:04 | Aktualności

Informacje dotyczące 300+ i 500+

W związku z rozpoczętym od 01.07.2020 r. elektronicznym składaniem wniosków o świadczenie „Dobry Start” GOPS Pniewy zwraca się z prośbą o dokładne i poprawne wypełnianie wniosków. Poniżej przedstawiamy kilka uwag na temat dotychczas przesłanych wniosków. Jako...

czytaj więcej »

03 lipca 2020 10:01 | Aktualności

Powszechny Spis Rolny 2020 - nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych - termin zgłoszeń upływa 8 lipca 2020r.

Rozpoczał się nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Więcej informacji na temat spisu i warunków naboru na rachmistrza znajduje się pod adresem:

czytaj więcej »