Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Aktualności

17 lipca 2020 12:08 | Aktualności

Informacja o XXXI Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 r. o godz. 10.00

Uprzejmie informuję o XXXI Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 1000 w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,...

czytaj więcej »

17 lipca 2020 08:24 | Aktualności

Informacje dotyczące programu "Dobry Start"

Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną oraz mając na uwadze zdrowie i dobro Nas wszystkich, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach zwraca się z uprzejmą prośbą do osób zainteresowanych skorzystaniem z programu "Dobry Start" o składanie wniosków w formie...

czytaj więcej »

16 lipca 2020 08:31 | Aktualności

Informacja w sprawie odbioru odpadów w Rejonie 2 (m.in. Michrówek)

Szanowni Mieszkańcy!!! Informujemy, że z powodów logistycznych odbiór segregowanych odpadów w Rejonie 2 (m.in. Michrówek) nie został przeprowadzony zgodnie z terminem tzn. 15.07.2020r. Dokończenie zbiórki tych odpadów przez firmę Jarper Sp. z o. o. nastąpi...

czytaj więcej »

09 lipca 2020 13:50 | Aktualności

Dotacja na sprzęt ratowniczy dla OSP Kruszew

Miło nam poinformować, że w dniu 8 lipca 2020r. w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszewie otrzymała promesę z rąk Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pana Marka Ryszki, na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia...

czytaj więcej »

09 lipca 2020 13:46 | Aktualności

Dotacja na inwentaryzację indwidualnych źródeł ciepła

Gmina Pniewy została beneficjentem „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”, finansowego z budżetu Województwa Mazowieckiego. Na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła Gmina Pniewy pozyskała 47 852,00 zł co stanowi 100% przewidywanych...

czytaj więcej »

09 lipca 2020 11:26 | Aktualności

Przedłużenie terminu przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego oraz huraganu w dniach 18-23 czerwca 2020r.

Informujemy, że wnioski o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego oraz huraganu w dniach 18-23 czerwca 2020r. będą przyjmowane do 10 lipca 2020r. do godziny 15.30.

czytaj więcej »

09 lipca 2020 10:17 | Aktualności

Tabliczki od oznakowania miejsca odbioru odpadów komunalnych

Uprzejmie prosimy wszystkich właścicieli posesji, z których odbierane są odpady komunalne do odbioru tabliczek do oznakowania miejsca odbioru odpadów. Tabliczkę należy umieścić przy miejscu wystawiania odpadów. Tabliczki wydawane są w pokoju nr 4 (Podatki) w Urzędzie Gminy...

czytaj więcej »

07 lipca 2020 13:05 | Aktualności

Zaproszenie do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego...

czytaj więcej »

07 lipca 2020 12:13 | Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 lipca 2020 r. (środa) o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Rozpatrzenie zasadności...

czytaj więcej »