Aktualności

23 października 2019 13:14 | Aktualności

Zwiększony zakres prac remontowych w PSP w Kruszewie

W Publicznej Szkole Podstawowej w Kruszewie trwają prace remontowe, mające na celu dostosowanie części budynku na potrzeby niepublicznego punktu przedszkolnego. W trakcie postępujących prac okazało się, że w budynku wadliwy jest również dach. W wykonanej ekspertyzie stanu technicznego...

czytaj więcej »

23 października 2019 12:09 | Aktualności

Składanie wniosków w ramach programu "Mój prąd"

Do tej pory wniosek o dofinansowanie można było złożyć na dwa sposoby - osobiste złożenie papierowej wersji wniosku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub przesłanie dokumentów pocztą lub kurierem na adres Funduszu. Od 21.10.2019r wnioski o dofinansowanie...

czytaj więcej »

22 października 2019 10:48 | Aktualności

Utwardzenie drogi gminnej w Wilczorudzie-Parceli

21 października br. pracownicy Urzędu Gminy Pniewy Pan Andrzej Korbiń i Pan Piotr Siniarski utwardzili drogę gminną w miejscowości Wilczoruda – Parcela. Na odcinku około 300 m zostało wysypanych, a następnie wyrównanych około 60 ton tłucznia, zakupionego ze środków Gminy...

czytaj więcej »

21 października 2019 13:22 | Aktualności

Czyn społeczny w Załężu Dużym

W sobotę 19 października 2019r w Załężu Dużym mieszkańcy na czele z sołtysem Stanisławem Głuszko i Radnym Jarosławem Piotrkiewiczem stawili się na czynie społecznym. Wspólnymi siłami został wyremontowany przystanek, uporządkowany teren boiska piłkarskiego oraz pobocze i rów...

czytaj więcej »

17 października 2019 14:03 | Aktualności

Przyspieszony kurs PKS relacji Grójec – Kruszew - Tarczyn

W dniu 16 października br. w siedzibie Przedsiębiorstawa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Grójcu odbyło się spotkanie Wójta Gminy Pniewy Ireneusza Szymczaka z Prezesem PKS Panem Wiesławem Celejewskim oraz Kierownikiem Działu przewozów pasażerskich Panią Ireną Kieszonkowską....

czytaj więcej »

17 października 2019 12:54 | Aktualności

Ważna informacja dot. Programu "Czyste Powietrze"

Według zasad określonych w Programie priorytetowym „Czyste powietrze”, zakup i montaż nowych źródeł ciepła w budynkach nowobudowanych będzie możliwy tylko do 31.12.2019r.

czytaj więcej »

16 października 2019 15:05 | Aktualności

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

W dniu 16 października br. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Członkowie Komisji z Wójtem Gminy Pniewy Ireneuszem Szymczakiem, pracownikami Urzędu Gminy Pniewy i Inspektorem nadzoru dokonali wizytacji w szkołach podstawowych w Kruszewie...

czytaj więcej »

16 października 2019 09:35 | Aktualności

Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory w Gminie Pniewy

W wyborach do Sejmu PiS uzyskał wynik 47,23%, PSL 27,61%, a trzecia Koalicja Obywatelska 10,40% Wśród kandydatów najwyższą liczbę głosów uzyskał Pan Minister Marek Suski 905 głosów, a kolejny był Pan Poseł Mirosław Maliszewski 580 głosów. W wyborach do Senatu...

czytaj więcej »

16 października 2019 09:10 | Aktualności

Program "Mój prąd"

PROGRAM „MÓJ PRĄD” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił pierwszy konkurs do Programu „Mój Prąd”. Wnioski można składać od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 roku lub

czytaj więcej »