Aktualności

23 sierpnia 2019 12:53 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 28 sierpnia 2019 (środa) o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Ocena stanu przygotowania...

czytaj więcej »

23 sierpnia 2019 12:24 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 800 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Ocena stanu przygotowania szkół z ternu gminy...

czytaj więcej »

22 sierpnia 2019 15:31 | Aktualności

Gmina Pniewy ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój Rynku Pracy, Poddzi

czytaj więcej »

09 sierpnia 2019 15:23 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 14 sierpnia 2019 (środa) o godz. 1200 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Dowóz uczniów...

czytaj więcej »

09 sierpnia 2019 15:00 | Aktualności

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Pniewy

W dniu 9 sierpnia br. odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Pniewy. Została ona zwołana na wniosek Wójta Gminy Pniewy Ireneusza Szymczaka w związku z koniecznością zwiększenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Grójcu. Rada Gminy Pniewy przegłosowała uchwałę o zwiększeniu...

czytaj więcej »

08 sierpnia 2019 14:53 | Aktualności

308 Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę

W dniu 7 sierpnia 2019r Gmina Pniewy gościła na swoim terenie 308 Warszawską Pielgrzymkę Pieszą na Jasną Górę, pod hasłem: Jasnogórska Matka Życia. Pierwsze grupy pielgrzymów pod przewodnictwem kierownika pielgrzymki o Marka Tomczyka wkroczyły do Michrowa we wczesnych godzinach...

czytaj więcej »

07 sierpnia 2019 15:17 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Rady Gminy Pniewy

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 9 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Analiza...

czytaj więcej »

07 sierpnia 2019 14:51 | Aktualności

Zaproszenie na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy w dniu 9 sierpnia 2019 r o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszamy na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy, zwołaną na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 t.j.), która odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2019 r. (piątek)...

czytaj więcej »