Aktualności

23 października 2018 10:32 | Aktualności

Podziękowania

Drodzy Mieszkańcy Gminy Pniewy, dziękuję Wam bardzo za wspólne 34 lata pracy dla Gminy Pniewy, a szczególnie za ostatnie trzy kadencje na stanowisku Wójta. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy oddali wczoraj na mnie głos. Walczyłem do końca dla wszystkich tych, którzy...

czytaj więcej »

19 października 2018 14:48 | Aktualności

Sztafeta Niepodległości w Kruszewie

18 października 2018 roku na boisku PSP w Kruszewie odbyły się zawody lekkoatletyczne dla uczczenia 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W sportowo – patriotycznej imprezie wystartowało 100 zawodników, którzy w biegu sztafetowym przebiegli 100 okrążeń –...

czytaj więcej »

19 października 2018 14:27 | Aktualności

Informacja w sprawie złożonego wniosku do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie dróg gminnych

W odpowiedzi na pojawiające się zarzuty o nieskładanie przez Gminę Pniewy wniosków o dofinansowanie dróg gminnych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, jako załącznik przekazujemy kopię wniosku z datą wpływu.

czytaj więcej »

19 października 2018 13:10 | Aktualności

Prawdziwa koncepcja zagospodarowania terenu w Michrowie.

Prosimy o zapoznanie się z PRAWDZIWĄ koncepcją zagospodarowania, planowanego do zakupu, terenu należącego do PAN w Michrowie.

czytaj więcej »

19 października 2018 07:57 | Aktualności

Informacja w sprawie wniosku o dofinansowanie drogi powiatowej 1602W Wilczoruda - Michrów

Mając na uwadze dużą ilość wątpliwości dotyczących przebudowy odcinka drogi powiatowej 1602W Wilczoruda - Michrów na odcinku od Przęsławic poprzez Jurki i Kruszew do Michrowa, informujemy, że Gmina Pniewy w dniu 12 września 2018r., wystąpiła z pismem do Starostwa Powiatowego w Grójcu,...

czytaj więcej »

18 października 2018 11:17 | Aktualności

Fakty mówią same za siebie

W odpowiedzi na pojawiające się w prasie i mediach społecznościowych komentarze, poniżej przedstawiamy kilka faktów dotyczących przebudowy drogi powiatowej: odcinek Przęsławice - Jurki – Kruszew – Michrów (Droga nr 1602W) i odcinek przez wieś Michrówek (Droga...

czytaj więcej »

18 października 2018 11:14 | Aktualności

Informacja w sprawie drogi Michrów - Michrówek

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, które dotyczą przebudowy drogi powiatowej 1601 W Pniewy Rembertów na odcinku o długości 2600 metrów w miejscowościach Michrów – Michrówek, o to dlaczego została zmniejszona szerokość jezdni pragniemy wyjaśnić,...

czytaj więcej »

18 października 2018 08:49 | Aktualności

Dotacja na uporządkowanie działki w Koceranach

Z końcem września br. zostały wykonane prace porządkowe na działce należącej do wsi Kocerany. Inwestycja była możliwa do realizowania dzięki pozyskanym przez Gminę Pniewy środkom z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw MAZOWSZE 2018. W ramach MIAS 2018 gmina mogła złożyć maksymalnie...

czytaj więcej »

18 października 2018 07:54 | Aktualności

Dotacja na remont dachu strażnicy OSP w Przęsławicach

Dzięki otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „ Mazowieckie Strażnice OSP – 2018”, został rozpoczęty remont pokrycia dachowego na strażnicy OSP w Przęsławicach. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków...

czytaj więcej »