Aktualności

21 stycznia 2019 13:12 | Aktualności

Sukces Gminy Pniewy

W dniu 18 stycznia 2019 r. na hali sportowej Spartakus w Grójcu odbył się Turniej Piłki Nożnej Halowej o puchar Dowódcy 1. Ośrodka Radioelektronicznego płk. Andrzeja Kozery. Wzięły w nim udział drużyny: - 1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny, - 61 Batalion Lekkiej Piechoty...

czytaj więcej »

17 stycznia 2019 14:46 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Zawiadamiamy, że w dniu 22 stycznia 2019 (wtorek) o godz. 1200 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Analiza wykonania budżetu na...

czytaj więcej »

16 stycznia 2019 12:27 | Aktualności

Wystawa prac malarskich Leokadii i Wiesławy Nastały w Filii GBP w Michrowie

W związku z ogłoszoną przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę żałobą narodową uroczystość poprzedzona zostanie minutą ciszy.

czytaj więcej »

16 stycznia 2019 10:49 | Aktualności

UZUPEŁNIENIE OGŁOSZENIA w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - Prowadzenie Klubu Seniora +

UZUPEŁNIENIE OGŁOSZENIA w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t j. Dz. U. Z 2018, poz.450 z późn....

czytaj więcej »

16 stycznia 2019 10:27 | Aktualności

E-AKTA – SKRÓCENIE OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH ORAZ ICH ELEKTRONIZACJA

E-AKTA – SKRÓCENIE OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH ORAZ ICH ELEKTRONIZACJA Elektronizacja akt Obecnie dokumentację pracowniczą płatnik składek przechowuje w formie papierowej. Od stycznia będzie mógł decydować w jakiej formie chce ją przechowywać – papierowo,...

czytaj więcej »

09 stycznia 2019 12:02 | Aktualności

OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - Prowadzenie Klubu Seniora +

OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t j. Dz. U. Z 2018, poz.450 z późn. zm.) Wójt...

czytaj więcej »

03 stycznia 2019 13:33 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

W dniu 09 stycznia 2019 (środa) o godz. 730 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad w/m. Wizytacja szkół – wyjazd w...

czytaj więcej »