Aktualności

20 lutego 2020 11:25 | Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Statutowej

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Statutowej, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu Nr 7 z posiedzenia Komisji...

czytaj więcej »

17 lutego 2020 12:57 | Aktualności

Informacja o Konsultacja CPK dot. dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego"

Szanowni Państwo, Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. uprzejmie informuje, że prowadzi proces konsultacji społecznych w zakresie opracowywania projektu dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL), co zostało podane do publicznej...

czytaj więcej »

14 lutego 2020 10:53 | Aktualności

Spotkanie dotyczące fotowoltaiki

W dniu 13 lutego 2020 roku w świetlicy w Michrowie miało miejsce spotkanie na temat fotowoltaiki. Zaproszeni specjaliści poruszyli zagadnienia dotyczące możliwości finansowania, programów wsparcia oraz korzyści jakie daje taka instalacja. Słuchacze mieli możliwość uzyskania odpowiedzi...

czytaj więcej »

14 lutego 2020 08:23 | Aktualności

Uwaga! Szkolenie na temat „Opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – BDO) i bazy BDO”.

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wraz z Delegaturą w Żyrardowie zaprasza przedsiębiorców, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe szkolenie...

czytaj więcej »

12 lutego 2020 14:21 | Aktualności

Spotkanie informacyjne na temat instalacji fotowoltaicznych.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat instalacji fotowoltaicznych.

czytaj więcej »

12 lutego 2020 12:09 | Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 800 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Kontrola podziału subwencji oświatowej. Kontrola wydatkowania...

czytaj więcej »

12 lutego 2020 11:56 | Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Analiza...

czytaj więcej »

12 lutego 2020 11:41 | Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Pniewy

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Analiza...

czytaj więcej »

12 lutego 2020 11:29 | Aktualności

Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XXIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie i sprawdzenie praworządności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęc...

czytaj więcej »