Aktualności

17 października 2018 09:19 | Aktualności

Umowy grantowe zrealizowane

Na przełomie września i października br. zostały zrealizowane dwie umowy grantowe na terenie Gminy Pniewy, podpisane 29 czerwca 2018r. z Lokalną Grupą Działania „Wszyscy Razem” w zakresie poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego...

czytaj więcej »

15 października 2018 10:21 | Aktualności

100 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - wnioski można składać od 15 października

Od 15 października do 13 listopada 2018 r. można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł "Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej". Pomoc taka jest finansowana z budżetu PROW 2014 - 2020, a tegoroczny nabór jest drugim z kolei przewidzianym dla...

czytaj więcej »

12 października 2018 11:31 | Aktualności

Fakty mówią same za siebie

W odpowiedzi na pojawiające się w prasie i mediach społecznościowych komentarze, poniżej przedstawiamy kilka faktów dotyczących przebudowy drogi powiatowej: odcinek Przęsławice - Jurki – Kruszew – Michrów (Droga nr 1602W) i odcinek przez wieś Michrówek (Droga...

czytaj więcej »

12 października 2018 08:30 | Aktualności

SPROSTOWANIE

SPROSTOWANIE W artykule „U jednych wielka niewiadoma, inni niemal już pewni”, który ukazał się 10 października w gazecie „Jabłonka” (nr 19/181) popełniłem błąd. Napisałem ”mieszkańcy okręgów, gdzie zarejestrowano tylko jednego kandydata, też będą...

czytaj więcej »

12 października 2018 08:14 | Aktualności

Informacja o odbiorze protokołów szacowania szkód – susza 2018

Urząd Gminy w Pniewach informuje, że producenci rolni mogą odbierać protokoły szacowania szkód w uprawach rolnych i środkach trwałych, które zostały spowodowane przez suszę. Protokoły są załącznikami do wniosków składanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa...

czytaj więcej »

11 października 2018 15:16 | Aktualności

Kolejna dotacja dla Gminy Pniewy

W dniu 11 października br. Gmina Pniewy podpisała umowę z Województwem Mazowieckim na realizację zadania pn. „Ścieżka edukacyjno-kulturalna w miejscowości Pniewy gm. Pniewy”. Ścieżka przebiegać będzie na odcinku od budynku, w którym znajduje się siedziba GOPS do Urzędu...

czytaj więcej »

11 października 2018 14:29 | Aktualności

Wywiad z Wójtem Wiesławem Nasiłowskim

Zapraszamy do lektury wywiadu przeprowadzonego z Wójtem Gminy Pniewy Panem Wiesławem Nasiłowskim. Wywiad został opublikowany w tygodniku Przegląd Nr 41 (979) 8-14.2018. Wywiad przeprowadził Roman Wojciechowski, zdjęcia Krzysztof Żuczkowski.

czytaj więcej »

08 października 2018 17:46 | Aktualności

Przekazanie samochodu OSP Ciechlin

W dniu 8 października 2018 roku po sesji Rady Gminy odbyło się uroczyste przekazanie samochodu marki Mercedes Benz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechlinie. Koszt zakupu samochodu – 80 000,00 zł, został pokryty w całości z budżetu Gminy Pniewy.

czytaj więcej »

08 października 2018 15:01 | Aktualności

Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. o godz. 16.00 w sali w „Młynie Osieczek”.

Pniewy, dnia 05.10.2018 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XLI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. o godz. 1600 w sali w „Młynie Osieczek”. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności...

czytaj więcej »