Aktualności

10 czerwca 2020 14:30 | Aktualności

Informacja dotycząca pojemników na odpady zmieszane

W związku ze zmianą Wykonawcy odbierającego odpady komunalne oraz obniżeniem stawki opłaty za odbiór tych odpadów, informujemy, że od dnia 1 lipca 2020 r. mieszkańcy Gminy Pniewy, będą zobowiązani gromadzić pozostałości po segregacji odpadów komunalnych (tzw. odpadów...

czytaj więcej »

10 czerwca 2020 14:08 | Aktualności

Informacja dla osób chętnych do pracy w komisjach wyborczych.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można dokonywać: osobiście- w budynku urzędu, adres: Pniewy 2, 05-652 Pniewy wysyłając zgłoszenia na platformę ePUAP: Urząd Gminy Pniewy: rjwx4718c6 Możesz być kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej,...

czytaj więcej »

10 czerwca 2020 13:57 | Aktualności

STRATEGIA ROZWOJU GMINY - WŁĄCZ SIĘ W JEJ OPRACOWANIE

Drodzy Mieszkańcy! Wójt Gminy Pniewy zaprasza do udziału w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Pniewy na lata 2020-2030. Zapraszamy do wypełnienia ankiety internetowej. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby opracować nową Strategię Rozwoju Gminy Pniewy na...

czytaj więcej »

09 czerwca 2020 12:53 | Aktualności

Informacja o XXIX Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 10.30

Uprzejmie informuje o XXIX Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1030 w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem...

czytaj więcej »

05 czerwca 2020 14:13 | Aktualności

Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu

Uprzejmie informuje, że w dniu 10 czerwca 2020 roku (środa) o godz. 800 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,...

czytaj więcej »