Aktualności

24 października 2019 13:21 | Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Statutowej

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Statutowej, które odbędzie się w dniu 30 października 2019 roku (środa) o godz. 830 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu Nr 3 z posiedzenia Komisji Statutowej...

czytaj więcej »

24 października 2019 10:40 | Aktualności

Bieg Patriotyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Zapraszamy do udziału w Biegu Patriotycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Start biegu 8.11.2019r godz. 16.00 pod Publiczną Szkołą Podstawową im. o. Kazimierza Wyszyńskiego w Jeziorze, 05-652 Pniewy, Jeziora 45. Bieg na dystansie podstawowym 1918m i dodatkowym 3082m (razem 5000m)...

czytaj więcej »

23 października 2019 15:12 | Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Pniewy o konsultacjach społecznych Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt „Rocznego Programu Współpracy wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do zapoznania się z projektem Rocznego Programu oraz zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do referatu edukacji pokój nr 11 do dnia 4 listopada 2019 roku. Termin rozpoczęcia...

czytaj więcej »

23 października 2019 13:14 | Aktualności

Zwiększony zakres prac remontowych w PSP w Kruszewie

W Publicznej Szkole Podstawowej w Kruszewie trwają prace remontowe, mające na celu dostosowanie części budynku na potrzeby niepublicznego punktu przedszkolnego. W trakcie postępujących prac okazało się, że w budynku wadliwy jest również dach. W wykonanej ekspertyzie stanu technicznego...

czytaj więcej »

23 października 2019 12:09 | Aktualności

Składanie wniosków w ramach programu "Mój prąd"

Do tej pory wniosek o dofinansowanie można było złożyć na dwa sposoby - osobiste złożenie papierowej wersji wniosku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub przesłanie dokumentów pocztą lub kurierem na adres Funduszu. Od 21.10.2019r wnioski o dofinansowanie...

czytaj więcej »

22 października 2019 10:48 | Aktualności

Utwardzenie drogi gminnej w Wilczorudzie-Parceli

21 października br. pracownicy Urzędu Gminy Pniewy Pan Andrzej Korbiń i Pan Piotr Siniarski utwardzili drogę gminną w miejscowości Wilczoruda – Parcela. Na odcinku około 300 m zostało wysypanych, a następnie wyrównanych około 60 ton tłucznia, zakupionego ze środków Gminy...

czytaj więcej »

21 października 2019 13:22 | Aktualności

Czyn społeczny w Załężu Dużym

W sobotę 19 października 2019r w Załężu Dużym mieszkańcy na czele z sołtysem Stanisławem Głuszko i Radnym Jarosławem Piotrkiewiczem stawili się na czynie społecznym. Wspólnymi siłami został wyremontowany przystanek, uporządkowany teren boiska piłkarskiego oraz pobocze i rów...

czytaj więcej »

17 października 2019 14:03 | Aktualności

Przyspieszony kurs PKS relacji Grójec – Kruszew - Tarczyn

W dniu 16 października br. w siedzibie Przedsiębiorstawa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Grójcu odbyło się spotkanie Wójta Gminy Pniewy Ireneusza Szymczaka z Prezesem PKS Panem Wiesławem Celejewskim oraz Kierownikiem Działu przewozów pasażerskich Panią Ireną Kieszonkowską....

czytaj więcej »

17 października 2019 12:54 | Aktualności

Ważna informacja dot. Programu "Czyste Powietrze"

Według zasad określonych w Programie priorytetowym „Czyste powietrze”, zakup i montaż nowych źródeł ciepła w budynkach nowobudowanych będzie możliwy tylko do 31.12.2019r.

czytaj więcej »