Aktualności

04 września 2018 12:06 | Aktualności

Informacja

Informacja Na prośbę Przewodniczącego Komisji Oświaty zostaje zmieniony termin posiedzenie komisji z dnia 10 września 2018 godz. 1530 na dzień 07 września b.r. godz. 8oo. Tematy posiedzeń: Analiza projektów uchwał przed Sesją Rady Gminy Pniewy. Sprawy różne.

czytaj więcej »

03 września 2018 13:03 | Aktualności

Konkurs - Bezpieczeństwo drogowe na grafice komputerowej

Rusza konkurs pn. „Bezpieczeństwo drogowe na grafice komputerowej”. Organizatorem Konkursu jest województwo mazowieckie we współpracy z Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 7–8 szkół podstawowych oraz...

czytaj więcej »

03 września 2018 11:50 | Aktualności

Pomoc suszowa – uprawy rolne

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2018 13:34 | Aktualności

Przyjmowanie wniosków o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem gradu w dniu 24 sierpnia 2018 r.

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Pniewy gradobicia w dniu 24 sierpnia 2018 r. informujemy, iż wszyscy poszkodowani mogą składać wnioski o oszacowanie szkód. Wnioski przyjmowane będą od dnia 03 września 2018 r. do dnia 10 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Pniewy pok. nr 5, w...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2018 13:05 | Aktualności

Informacja

Informujemy, że w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędą się posiedzenia następujących Komisji: w dniu 03 września 2018 godz. 1600 Komisji Budżetu, w dniu 10 września 2018 godz. 1530 Komisja Oświaty, w dniu 10 września 2018 godz. 1300 Komisja Rolnictwa. Tematy posiedzeń: Analiza...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2018 13:03 | Aktualności

Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 11 września 2018 r. o godz. 8.00.

Pniewy, dnia 30.08.2018 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XXXIX Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 11 września 2018 r. o godz. 800 w Sali konferencyjnej Urzędu. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Sprawozdanie...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2018 09:32 | Aktualności

Dotacje dla OSP

W dniu 29 sierpnia br. w Ministerstwie Sprawiedliwości zostały podpisane umowy w ramach Dotacji z Funduszu Sprawiedliwości dla gmin i miast na prawach powiatu z województwa mazowieckiego na wyposażenie i urządzenia ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Miło nam poinformować, że...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2018 08:21 | Aktualności

Następstwa klęsk żywiołowych

W przypadku wystąpienia w uprawach rolnych niekorzystnych następstw klęsk żywiołowych prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Pniewy pokój nr 5, tel: 48 668 64 24 wew. 105.

czytaj więcej »

30 sierpnia 2018 08:17 | Aktualności

Gospodarstwo opiekuńcze – dla seniorów opieka, dla rolników nowe możliwości

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Radom, przystąpił do realizacji projektu, „Gospodarstwo opiekuńcze – dla seniorów opieka, dla rolników nowe możliwości” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014–2020. W...

czytaj więcej »

29 sierpnia 2018 08:42 | Aktualności

Przekaż gospodarstwo, weź pieniądze z PROW 2014 - 2020 - wnioski można składać od 28 września

Od 28 września do 27 października 2018 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi". Termin i warunki...

czytaj więcej »