Aktualności

31 lipca 2018 14:53 | Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2018 r.

Pniewy, dnia 31.07.2018 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2018 r. o godz. 800 w Sali konferencyjnej Urzędu. Propo

czytaj więcej »

31 lipca 2018 12:14 | Aktualności

A P E L - Zbiórka krwi

#RAZEM Z WIKTORIĄ# Zwracamy się z prośbą o oddawanie krwi dla Wiktorii Olczak, która uległa ciężkiemu wypadkowi. Krew można oddawać na terenie całej Polski, bez względu na posiadaną grupę, wystarcz

czytaj więcej »

24 lipca 2018 09:35 | Aktualności

Budowa linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV na Mazowszu – decyzja lokalizacyjna

Budowa linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV na Mazowszu – decyzja lokalizacyjna Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej – „Budowy linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych...

czytaj więcej »

23 lipca 2018 13:22 | Aktualności

"Małe dotacje" dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył środki „małe dotacje” w ramach w obszaru „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” W dniu 17 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego...

czytaj więcej »

20 lipca 2018 10:56 | Aktualności

Pożyczki dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego i ci, którzy planują nimi zostać, mogą skorzystać z pożyczek udzielanych przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Jest to instytucja powołana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Więcej informacji można znaleźć...

czytaj więcej »

12 lipca 2018 07:48 | Aktualności

I N F O R M A C J A

W dniu 16 lipca 2018 r. o godz. 1600 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się Wspólne posiedzenie Komisji. Temat posiedzenia: Sprawy bieżące dotyczące Rady Gminy.

czytaj więcej »

12 lipca 2018 07:47 | Aktualności

I N F O R M A C J A

W dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 800 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa: Temat posiedzenia: Analiza pism, które wpłynęły do Komisji.

czytaj więcej »

11 lipca 2018 09:11 | Aktualności

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Pniewy, dnia 11.07.2018 r. BGK.6720.02.5.2018 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

czytaj więcej »