Aktualności

28 maja 2019 12:04 | Aktualności

Dotacja na remont drogi w Wilczorudzie

W dniu 24 maja 2019r. Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak i Skarbnik Agata Grzejszczyk w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego podpisali umowę o dofinansowanie zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej 160925W w miejscowości Wilczoruda”. Na realizację...

czytaj więcej »

28 maja 2019 11:55 | Aktualności

Otwarta Strefa Aktywności w Osieczku

W dniu 22 maja br. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki II naboru na budowę Otwartych Stref Aktywności. Wśród 1 420 obiektów wskazanych do dofinansowania, znalazła się również wnioskowana przez Gminę Pniewy Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Osieczek. ...

czytaj więcej »

23 maja 2019 15:13 | Aktualności

Zaproszenie na X Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 31.05.2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Pniewy, dnia 23.05.2019 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na X Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 31.05.2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porząde

czytaj więcej »

22 maja 2019 10:07 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami

Zawiadamiamy, że w dniu 27 maja 2019 (poniedziałek) o godz. 1000 w Sali Urzędu Stanu Cwilnego odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Spotkanie z Panem Prezesem PKS Grójec...

czytaj więcej »

22 maja 2019 10:04 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiamy, że w dniu 27 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie korespondencji z firmą Wealth Solutions – Inwestycje...

czytaj więcej »

22 maja 2019 10:03 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Zawiadamiamy, że w dniu 30 maja 2019 (czwartek) o godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie korespondencji z...

czytaj więcej »

22 maja 2019 09:58 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Pniewy

Zawiadamiamy, że w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 800 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie...

czytaj więcej »

21 maja 2019 14:32 | Aktualności

Raport o stanie gminy

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym: „1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów...

czytaj więcej »

21 maja 2019 08:23 | Aktualności

Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Powitanie Lata

Stowarzyszenie "Górna Jeziorka" i Wójt Gminy Pniewy zapraszają na Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i Powitanie Lata. Start: 1 czerwca 2019r. o godz. 15.00 przy budynku po szkole w Wilczorudzie - Parceli. Wszystkie atrakcje i poczęstunek gratis!!!

czytaj więcej »

20 maja 2019 13:50 | Aktualności

Projekt statutu sołectwa

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy projekt statutu sołectwa w celu skonsultowania jego treści z mieszkańcami poszczególnych sołectw. Zgodnie z wytycznymi Komisji Statutowej Rady Gminy Pniewy, projekt będzie poddany konsultacjom społecznym w dwóch etapach. Pierwszy polega na...

czytaj więcej »