Aktualności

07 września 2017 15:21 | Aktualności

ZAPROSZENIE

Pniewy, dnia 07.09. 2017 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy, zwołaną na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu 11 września 2017 r....

czytaj więcej »

04 września 2017 17:58 | Aktualności

Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu rozpoczął realizację Programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. Program będzie realizowany również w powiecie grójeckim....

czytaj więcej »

04 września 2017 14:18 | Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Gminie Pniewy.

Po dwóch miesiącach wakacyjnej laby uczniowie wrócili do szkół, 4 września 2017 roku we wszystkich szkołach na terenie gminy Pniewy rozległ się pierwszy dzwonek. Rok 2017/2018 to pierwszy rok nowej reformy szkolnictwa. Trwa wygaszanie gimnazjów, do szkół podstawowych...

czytaj więcej »

04 września 2017 11:27 | Aktualności

Pomoc dla producentów drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, którzy zostali poszkodowani w wyniku wiosennych przymrozków 2017 r.

Agencja będzie udzielała pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych. Wnioski...

czytaj więcej »

01 września 2017 12:33 | Aktualności

Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem"

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

czytaj więcej »

31 sierpnia 2017 09:17 | Aktualności

KOMUNIKAT

Gmina Pniewy informuje, że w miejscowości KONIE w dniu dzisiejszym, tj. 31.08.2017r. może wystąpić przerwa w dostępie do wody z uwagi na prace remontowe.

czytaj więcej »

30 sierpnia 2017 14:42 | Aktualności

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zwierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2017 dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10.345,86 zł.

czytaj więcej »