Aktualności

01 października 2018 16:10 | Aktualności

Informacja w sprawie drogi Michrów - Michrówek

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, które dotyczą przebudowy drogi powiatowej 1601 W Pniewy Rembertów na odcinku o długości 2600 metrów w miejscowościach Michrów – Michrówek, o to dlaczego została zmniejszona szerokość jezdni pragniemy wyjaśnić,...

czytaj więcej »

28 września 2018 12:31 | Aktualności

Informacja

W dniu 01 października 2018 r. o godz. 1600 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się spotkanie członków Komisji Budżetu. Temat posiedzenia: Analiza projektu uchwały przed Sesją Rady Gminy Pniewy. Sprawy różne.

czytaj więcej »

27 września 2018 15:24 | Aktualności

Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 08 października 2018 r. o godz. 16.00.

Pniewy, dnia 27.09.2018 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XL Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 08 października 2018 r. o godz. 1600 w Sali konferencyjnej Urzędu. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Sprawozdanie...

czytaj więcej »

27 września 2018 15:11 | Aktualności

Uruchomienie sygnalizacji świetlnej na DK50

Miło nam poinformować, że w dniu 27.09 br. została uruchomiona sygnalizacja świetlna na trasie DK50 na terenie Gminy Pniewy. Dzięki staraniom Wójta Gminy Pniewy Pana Wiesława Nasiłowskiego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o ustawienie sygnalizacji, poprawi się stan...

czytaj więcej »

25 września 2018 12:44 | Aktualności

Pomoc klęskowa dla rolników. Termin naboru wniosków wydłużony do 31 października.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy lub powodzi. W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty...

czytaj więcej »

24 września 2018 13:12 | Aktualności

Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna"

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje...

czytaj więcej »

24 września 2018 13:03 | Aktualności

Fakty mówią same za siebie

W odpowiedzi na pojawiające się w prasie i mediach społecznościowych komentarze, poniżej przedstawiamy kilka faktów dotyczących przebudowy drogi powiatowej: odcinek Przęsławice - Jurki – Kruszew – Michrów (Droga nr 1602W) i odcinek przez wieś Michrówek (Droga...

czytaj więcej »

24 września 2018 12:52 | Aktualności

Święto św. Stanisława Kostki w Jeziórce

Zgodnie z już wieloletnią tradycją, w dniu 18 września 2018r. w parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Jeziórce odbyło się wielkie świętowanie z okazji dnia patrona dzieci i młodzieży – św. Stanisława Kostki. Na uroczystą mszę św. na godzinę 10.00 przybyły dzieci ze szkół...

czytaj więcej »

20 września 2018 14:04 | Aktualności

„Kampania edukacyjna – bezpiecznie na rowerze” na półmetku

W dniu 6 września 2018r zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim – Panem Zdzisławem Sipierą a Gminą Pniewy, reprezentowaną przez Wójta Gminy Pniewy Pana Wiesława Nasiłowskiego na dofinansowanie przeprowadzenia kampanii edukacyjnej w ramach rządowego Programu ograniczania...

czytaj więcej »

18 września 2018 11:23 | Aktualności

Informacja w sprawie opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późń.zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty...

czytaj więcej »