Aktualności

22 lipca 2019 12:46 | Aktualności

Projekty statutów sołectw

Szanowni Mieszkańcy, w załączeniu publikujemy projekty statutów sołectw opracowane przez Komisje Statutową Rady Gminy Pniewy. Konsultacje treści projektów będą trwały od 1 sierpnia do 31 sierpnia br. Uwagi do projektów można składać na adres biuro_rady@pniewy.pl W temacie...

czytaj więcej »

18 lipca 2019 10:58 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Rady Gminy Pniewy

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 25 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 1200 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Analiza...

czytaj więcej »

18 lipca 2019 10:55 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 25 lipca 2019 roku (czwartek) o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Omówienie...

czytaj więcej »

18 lipca 2019 10:48 | Aktualności

Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pniewy

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 25 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 900 odbędzie się kontrola Komisji Rewizyjnej w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Analiza projektu uchwały w sprawie: 3.1. nadania statutu...

czytaj więcej »

17 lipca 2019 14:07 | Aktualności

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie...

czytaj więcej »

17 lipca 2019 10:26 | Aktualności

Spotkanie Wójta Gminy Pniewy z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Grójcu

W dniu 16 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Pniewy odbyło się bardzo miłe spotkanie Wójta Gminy Pniewy Ireneusza Szymczaka z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych - asp. sztab. Jarosławem Pietrzakiem oraz Panem sierż. sztab. Piotrem Tomczakiem. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Grójcu...

czytaj więcej »

15 lipca 2019 13:20 | Aktualności

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PUBLICZNEGO WODOCIĄGU W PNIEWACH

Urząd Gminy w Pniewach informuje, że w dniach 16.07.2019 r. – 16.08.2019 r. zostaną przeprowadzone prace konserwacyjno-naprawcze urządzeń wodnych w Stacji Uzdatniania Wody w Pniewach. W tym czasie mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostawie wody.

czytaj więcej »