Aktualności

25 czerwca 2020 12:59 | Aktualności

Apel do wyborców.

W niedzielę odbędą się wybory prezydenckie. Ze względu na pandemię CoVID-19 będą się one odbywały w szczególnych warunkach. Zarówno członków komisji jak i wyborców będą obowiązywały zasady bezpieczeństwa.

czytaj więcej »

25 czerwca 2020 11:35 | Aktualności

Narada z sołtysami

W dniu 25 czerwca br. w Publicznej Szkole Podstawowej w Kruszewie odbyła się narada z sołtysami. Podczas narady zostały omówione nowe zasady odbioru odpadów komunalnych oraz stawki, które będą obowiązywały od 1 lipca 2020r.: 24 zł i 23 zł w przypadku kompostowania odpadów...

czytaj więcej »

24 czerwca 2020 14:18 | Aktualności

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Pniewy.

W dniu 24 czerwca 2020r. odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Pniewy. Była to sesja absolutoryjna. Rada Gminy Pniewy jednogłośnie udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Pniewy Ireneuszowi Szymczakowi za rok 2019 oraz jednogłośnie udzieliła absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019...

czytaj więcej »

24 czerwca 2020 09:29 | Aktualności

Szkolenia rezerwistów oraz dla osób, które nie miały jeszcze kontaktu z wojskiem.

Informujemy, że w Wojsku Polskim ruszyły szkolenia rezerwistów oraz dla osób, które nie miały jeszcze kontaktu z wojskiem, a które w ostatnim czasie straciły zatrudnienie z powodu koronawirusa.

czytaj więcej »

24 czerwca 2020 09:10 | Aktualności

OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Pniewy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 334/1 o pow. 0,2100 ha położonej w miejscowości Jeziora, gmina Pniewy.

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pniewy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 334/1 o pow. 0,2100 ha położonej w miejscowości Jeziora, gmina Pniewy, KW RA1G/00038652/4. Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu 25.03.2020 r. w terminie od 25.03.2020 r. do 11.05.2020...

czytaj więcej »

24 czerwca 2020 08:42 | Aktualności

OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Pniewy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 333/1 o pow. 0,2200 ha położonej w miejscowości Jeziora, gmina Pniewy

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pniewy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 333/1 o pow. 0,2200 ha położonej w miejscowości Jeziora, gmina Pniewy, KW RA1G/00038652/4. Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu 25.03.2020 r. w terminie od 25.03.2020 r. do 11.0...

czytaj więcej »

22 czerwca 2020 17:38 | Aktualności

Wyprawka szkolna "Dobry Start"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach przypomina o możliwości złożenia wniosku o wyprawkę szkolną tzw. 300+ z Programu „Dobry Start”. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne,...

czytaj więcej »

22 czerwca 2020 12:48 | Aktualności

Dotacja na usuwanie azbestu z terenu gminy Pniewy

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, Gmina Pniewy od kilku lat prowadzi odbiór wyrobów zawierających azbest. W tym roku wskutek złożonego wniosku o dofinansowania zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu...

czytaj więcej »

22 czerwca 2020 10:35 | Aktualności

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które...

czytaj więcej »