Aktualności

24 grudnia 2019 10:32 | Aktualności

Zaproszenie na XXI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Uprzejmie zapraszam na XXI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie i sprawdzenie praworządności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu...

czytaj więcej »

20 grudnia 2019 15:07 | Aktualności

XX Sesja Rady Gminy

20 grudnia br. odbyła się XX Sesja Rady Gminy podczas, której zostały podjęte uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pniewy na rok 2019, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu, określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pniewy w roku szkolnym 2019/2020...

czytaj więcej »

18 grudnia 2019 13:21 | Aktualności

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych RADKOM w Radomiu.

W dniu 16 grudnia br. delegacja z Gminy Pniewy na czele z Przewodniczącą Komisji Rolnictwa Panią Urszulą Lesiak udała się do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu. Celem wizyty była możliwość obejrzenia procesu utylizacji odpadów. Dziękujemy Pani Agnieszce Kowalczyk...

czytaj więcej »

17 grudnia 2019 10:58 | Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Pniewy

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 1100 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Analiza...

czytaj więcej »

16 grudnia 2019 12:31 | Aktualności

"Nie czekam na to co mi los da" - realizacja projektu na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

W dniu 01 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Pniewy ruszył projekt „Nie czekam na to co mi los da” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt ten będzie realizowany...

czytaj więcej »

13 grudnia 2019 15:06 | Aktualności

Zaproszenie na XX Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Uprzejmie zapraszam na XX Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie i sprawdzenie praworządności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr XIX.2019...

czytaj więcej »

13 grudnia 2019 14:08 | Aktualności

Ankieta informacyjna dotycząca przyjęcia dziecka do żłobka

Szanowni Państwo, prosimy o składanie ankiet dotyczących przyjęcia dziecka do żłobka gminnego w Kruszewie do Urzędu Gminy Pniewy w terminie do 15.01.2020 roku. Pokój nr 11 dział Oświaty, Kultury i Zrowia w godzinach pracy urzędu.

czytaj więcej »