Aktualności

12 lutego 2020 12:09 | Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 800 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Kontrola podziału subwencji oświatowej. Kontrola wydatkowania...

czytaj więcej »

12 lutego 2020 11:56 | Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Analiza...

czytaj więcej »

12 lutego 2020 11:41 | Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Pniewy

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Analiza...

czytaj więcej »

12 lutego 2020 11:29 | Aktualności

Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XXIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie i sprawdzenie praworządności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęc...

czytaj więcej »

11 lutego 2020 14:32 | Aktualności

Centralny Port Komunikacyjny - sugestie i uwagi

Szanowni Państwo, pod poniższym adresem można zgłaszać uwagi w ramach konsultacji społecznych Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zachęcamy do zgłaszania uwag i sugestii. https://cpk.

czytaj więcej »

11 lutego 2020 11:13 | Aktualności

Prośba o widoczne oznakowanie posesji

Firma PreZero zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Pniewy o umieszczeniu numeru posesji w widocznym miejscu, co ułatwi lokalizację adresu odbioru odpadów.

czytaj więcej »

10 lutego 2020 17:48 | Aktualności

Aplikacja mobilna Alarm112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego. Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska

czytaj więcej »

07 lutego 2020 08:49 | Aktualności

Narada z Sołtysami

W dniu 6 lutego br. dobyła się Narada Wójta Gminy Ireneusza Szymczaka z Sołtysami. W trakcie spotkania Sołtysi zostali poinformowani o możliwości zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych, usuwaniu wyrobów azbestowych, a także o chorobach zwierzęcych: ASF i ptasiej...

czytaj więcej »