Aktualności

26 lipca 2019 13:05 | Aktualności

Stypendium szkolne 2019/2020

Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Pniewy w pok. nr 11. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 528 zł na osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego...

czytaj więcej »

24 lipca 2019 13:06 | Aktualności

Dotacje na rzecz lokalnych społeczności

W dniu 18 lipca br. zostały podpisane umowy w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Wsparcie na realizację zadań istotnych dla lokalnych społeczności otrzymało 5 sołectw z terenu Gminy Pniewy: Wilczoruda, Teodorówka, Ciechlin, Michrów i...

czytaj więcej »

22 lipca 2019 12:46 | Aktualności

Projekty statutów sołectw

Szanowni Mieszkańcy, w załączeniu publikujemy projekty statutów sołectw opracowane przez Komisje Statutową Rady Gminy Pniewy. Konsultacje treści projektów będą trwały od 1 sierpnia do 31 sierpnia br. Uwagi do projektów można składać na adres biuro_rady@pniewy.pl W temacie...

czytaj więcej »

18 lipca 2019 10:58 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Rady Gminy Pniewy

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 25 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 1200 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Analiza...

czytaj więcej »

18 lipca 2019 10:55 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 25 lipca 2019 roku (czwartek) o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Terenami. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Omówienie...

czytaj więcej »

18 lipca 2019 10:48 | Aktualności

Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pniewy

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 25 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 900 odbędzie się kontrola Komisji Rewizyjnej w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Analiza projektu uchwały w sprawie: 3.1. nadania statutu...

czytaj więcej »

17 lipca 2019 14:07 | Aktualności

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 25 lipca 2019 r. (czwartek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie...

czytaj więcej »

17 lipca 2019 13:03 | Aktualności

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych

„Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy w roku 2019 r.” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 11 062,98 zł. Utylizacji poddanych zostało 103,114 ton płyt...

czytaj więcej »

17 lipca 2019 10:26 | Aktualności

Spotkanie Wójta Gminy Pniewy z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Grójcu

W dniu 16 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Pniewy odbyło się bardzo miłe spotkanie Wójta Gminy Pniewy Ireneusza Szymczaka z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych - asp. sztab. Jarosławem Pietrzakiem oraz Panem sierż. sztab. Piotrem Tomczakiem. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Grójcu...

czytaj więcej »