Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Aktualności

12 maja 2020 09:35 | Aktualności

"Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI"

Zachęcamy do wybierania polskich produktów żywnościowych, w ten sposób wspieramy polskich rolników i przedsiębiorców. #polskasmakuje - spot informacyjny

czytaj więcej »

11 maja 2020 16:05 | Aktualności

KOMUNIKAT

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 30 kwietnia 2020r. o skierowaniu pracowników GOPS na kwarantannę do 13 maja 2020r., uprzejmie informujemy, że wszyscy pracownicy zostali poddani testom na obecność koronawirusa. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy dobre wiadomości o negatywnych wynikach testów...

czytaj więcej »

11 maja 2020 15:33 | Aktualności

W trosce o bezpieczeństwo Sołtysów z Gminy Pniewy

Mając na uwadze bezpieczeństwo Sołtysów z terenu Gminy Pniewy podczas konieczności podejmowania działań na rzecz mieszkańców, zostali oni wyposażeni przez Urząd Gminy w Pniewach w zestawy ochronne. Zawierają one przyłbicę, rękawiczki, maseczki i płyn dezynfekujący.

czytaj więcej »

08 maja 2020 14:31 | Aktualności

8 maja br. nastąpił odbiór prac remontowych prowadzonych w szkołach podstawowych w Kruszewie i Karolewie.

Jesienią ubiegłego roku zostały rozpoczęte dwie duże inwestycje w szkole podstawowej w Kruszewie i w Karolewie. Niestety, w trakcie ich realizacji pojawiły się problemy z wykonawcą, skutkiem czego prace zostały zawieszone i konieczne było wyłanianie nowego wykonawcy. Urząd Gminy Pniewy stanął...

czytaj więcej »

08 maja 2020 12:35 | Aktualności

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10...

czytaj więcej »

06 maja 2020 14:17 | Aktualności

160 maseczek dla placówek oświatowych

W związku ze stopniowym odmrażaniem działania placówek oświatowych, żłobków, punktów i oddziałów przedszkolnych od dnia 7 maja br., Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak przekazał maseczki ochronne dla wychowawców i opiekunów. Szkoły podstawowe otrzymały...

czytaj więcej »

06 maja 2020 11:24 | Aktualności

Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 maja 2020 roku (czwartek) o godz. 1300 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Transportu w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z zapobieganiem,...

czytaj więcej »

06 maja 2020 11:23 | Aktualności

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 1300 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Pniewy w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z zapobieganiem,...

czytaj więcej »

05 maja 2020 15:22 | Aktualności

Informacja o XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 7 maja 2020 r. o godz. 14.00

Uprzejmię informuję o XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pniewy, zwołanej na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 t.j.), która odbędzie się w dniu 7 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 1400 w formie...

czytaj więcej »