Aktualności

17 lipca 2019 10:26 | Aktualności

Spotkanie Wójta Gminy Pniewy z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Grójcu

W dniu 16 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Pniewy odbyło się bardzo miłe spotkanie Wójta Gminy Pniewy Ireneusza Szymczaka z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych - asp. sztab. Jarosławem Pietrzakiem oraz Panem sierż. sztab. Piotrem Tomczakiem. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Grójcu...

czytaj więcej »

15 lipca 2019 13:20 | Aktualności

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PUBLICZNEGO WODOCIĄGU W PNIEWACH

Urząd Gminy w Pniewach informuje, że w dniach 16.07.2019 r. – 16.08.2019 r. zostaną przeprowadzone prace konserwacyjno-naprawcze urządzeń wodnych w Stacji Uzdatniania Wody w Pniewach. W tym czasie mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostawie wody.

czytaj więcej »

05 lipca 2019 08:28 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 8 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Rozpatrzenie...

czytaj więcej »

04 lipca 2019 12:32 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Rady Gminy Pniewy

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 8 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1430 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Analiza...

czytaj więcej »

04 lipca 2019 09:10 | Aktualności

Zaproszenie na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy w dniu 8 lipca 2019r o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Pniewy, dnia 03.07.2019 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy, zwołaną na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 t.j.), która odbędzie się w dniu 8...

czytaj więcej »