Aktualności

13 lutego 2019 08:45 | Aktualności

Spotkanie organizacyjne Klubu Senior+

Stowarzyszenie Górna Jeziorka zaprasza seniorów na spotkanie organizacyjne Klubu Senior+, które odbędzie w dniu 17 lutego 2019r. (niedziela) o godzinie 17.00 w Wilczorudzie – Parceli w budynku po szkole podstawowej.

czytaj więcej »

13 lutego 2019 08:35 | Aktualności

Otwarcie Klubu Senior +

W dniu 11 lutego 2019r. nastąpiło oficjalne otwarcie Klubu Senior+ w miejscowości Wilczoruda – Parcela. W uroczystości otwarcia udział wzięli: Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak, Wojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Weronika Piwarska – reprezentująca Marszałka Senatu RP Stanisława...

czytaj więcej »

12 lutego 2019 11:58 | Aktualności

Godziny przyjęć interesantów

Informujemy, że ze względu na trwające wybory sołeckie w Gminie Pniewy, do końca lutego 2019r. Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak będzie przyjmował interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 - 15.30.

czytaj więcej »

12 lutego 2019 10:59 | Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ofert na realizację w 2019 r. zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 12 lutego 2019 roku OGŁOSZENIE O KONKURSIE Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j.) art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...

czytaj więcej »

08 lutego 2019 09:22 | Aktualności

Uwaga - wnioski o zwrot akcyzy

Przypominamy rolnikom, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego w I terminie przyjmowane są: DO 28 LUTEGO 2019r. wraz z oryginalnymi FA Vat potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie: OD 1 SIERPNIA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r. UWAGA! Zmiana limitu zwrotu podatku akcyzowego...

czytaj więcej »

05 lutego 2019 10:05 | Aktualności

Zapraszamy do wypełniania ankiety!

Zapraszamy Państwa - mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” (gminy: Belsk Duży, Błędów, Gielniów, Klwów, Mogielnica, Nowe Miast nad Pilicą, Odrzywół,...

czytaj więcej »

01 lutego 2019 15:06 | Aktualności

Rodzice Dzieciom

W dniu 25 stycznia 2019r w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kruszewie odbyło się spotkanie choinkowe dla dzieci. Tradycyjnie już od kilku lat rozpoczęło się ono od występu rodziców dzieci z klasy 01. W tym roku rodzice pod przewodnictwem wychowawcy klasy 01 Pani...

czytaj więcej »

01 lutego 2019 15:01 | Aktualności

Sesja Rady Gminy Pniewy

W dniu 30 stycznia 2019r. odbyła się V Sesja Rady Gminy Pniewy. Po otwarciu Sesji, Wójt Gminy Pniewy Ireneusz Szymczak serdecznie podziękował i wręczył pamiątkowe dyplomy zawodnikom Drużyny Gminy Pniewy, reprezentującym gminę podczas turnieju futsalu o Puchar Dowódcy 1. ORel, w...

czytaj więcej »