Aktualności

09 lipca 2018 11:24 | Aktualności

Wymiana źródeł ciepła - program "Czyste powietrze" Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” Zgodnie z Porozumieniem z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, iż w ramach powyższego działania...

czytaj więcej »

09 lipca 2018 11:11 | Aktualności

Podpisanie umów grantowych

W dniu 29 czerwca 2018r w Urzędzie Gminy w Odrzywole zostały podpisane umowy o powierzenie grantu na realizację 20 projektów grantowych w zakresie „Zachowania dziedzictwa lokalnego oraz budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej...

czytaj więcej »

02 lipca 2018 16:06 | Aktualności

Uwaga Mieszkańcy Gminy Pniewy - przyjmowanie wniosków o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem suszy w roku 2018

Gmina Pniewy została zaliczona do gmin objętych suszą. Wystąpienie suszy w miesiącach kwiecień – czerwiec potwierdził Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. W związku z tym wszyscy poszkodowani posiadający gospodarstwo mogą składać wnioski o oszacowanie szkód...

czytaj więcej »

29 czerwca 2018 14:15 | Aktualności

Rusza nabór FIO Mazowsze Lokalnie w dniach 05 - 19 lipca 2018r.

FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach...

czytaj więcej »

26 czerwca 2018 07:49 | Aktualności

Wójt z absolutorium

Wójt gminy Pniewy Wiesław Nasiłowski na poniedziałkowej sesji Rady Gminy (25.06.2018r) otrzymał absolutorium z wykonania budżetu gminy Pniewy 2017. Finanse gminy pozytywnie oceniła Rada Gminy w Pniewach. Pozytywną opinię na temat sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok wydała...

czytaj więcej »

22 czerwca 2018 11:35 | Aktualności

Noc Świętojańska 2018

16 czerwca 2018r. w sobotę nad zalewem w Osieczku w gminie Pniewy odbyła się kolejna już Noc Świętojańska. O godzinie 15.00 wszystkich przybyłych przywitał i jednocześnie oficjalnie rozpoczął festyn Wójt Gminy Pniewy Pan Wiesław Nasiłowski. Niemal w tym samym czasie wystartował II...

czytaj więcej »

19 czerwca 2018 13:47 | Aktualności

Wolontariat zagraniczny w PSP w Jeziorze

W roku szkolnym 2017/18 nasza szkoła wzięła udział w projekcie pod nazwą „KidSpeak”. Celem projektu było rozbudzanie w naszych dzieciach ciekawości i zainteresowania wobec innych kultur oraz rozwiązywanie ekonomicznych, społecznych i ekologicznych problemów współczesnego...

czytaj więcej »