Aktualności

15 lipca 2019 13:20 | Aktualności

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z PUBLICZNEGO WODOCIĄGU W PNIEWACH

Urząd Gminy w Pniewach informuje, że w dniach 16.07.2019 r. – 16.08.2019 r. zostaną przeprowadzone prace konserwacyjno-naprawcze urządzeń wodnych w Stacji Uzdatniania Wody w Pniewach. W tym czasie mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostawie wody.

czytaj więcej »

05 lipca 2019 08:28 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 8 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Rozpatrzenie...

czytaj więcej »

04 lipca 2019 12:32 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Rady Gminy Pniewy

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 8 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1430 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Analiza...

czytaj więcej »

04 lipca 2019 09:10 | Aktualności

Zaproszenie na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy w dniu 8 lipca 2019r o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Pniewy, dnia 03.07.2019 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy, zwołaną na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 t.j.), która odbędzie się w dniu 8...

czytaj więcej »

03 lipca 2019 14:27 | Aktualności

Dofinasowania w formie dotacji do zakupu wapna

Od 15 lipca 2019 r. rolnicy będą mogli składać wnioski do Okręgowych Stacji Chemiczno– Rolniczych w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. O wsparcie będą mogli ubiegać się rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa rolne o powierzchni...

czytaj więcej »