Aktualności

11 września 2019 10:05 | Aktualności

Odbiór protokołów oszacowania strat

W Urzędzie Gminy Pniewy w pok. nr 5 można odbierać zatwierdzone i podpisane przez Wojewodę Mazowieckiego, protokoły oszacowania strat związane z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych: przymrozków wiosennych. Protokół jest podstawą do starania się o różne...

czytaj więcej »

10 września 2019 10:57 | Aktualności

Dożynki powiatowe 2019

W dniu 8 września 2019r. w Lewiczynie odbyły się Dożynki Powiatu Grójeckiego. Na teren Sanktuarium Matki Bożej Lewiczyńskiej Pocieszycielki Strapionych przybyło kilkaset osób, aby dziękować Bogu za tegoroczne plony i prosić o pomyślność w przyszłych latach. Uroczystą mszę...

czytaj więcej »

10 września 2019 10:30 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 13 września 2019 (piątek) o godz. 930 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Analiza projektów...

czytaj więcej »

10 września 2019 10:22 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Rady Gminy Pniewy

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 13 września 2019 r. (piątek) o godz. 1000 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad. Analiza...

czytaj więcej »

05 września 2019 14:31 | Aktualności

Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 13 września 2019 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XVI Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 13 września 2019 r. (piątek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Sprawozdani...

czytaj więcej »

05 września 2019 11:07 | Aktualności

Uporządkowanie działek gminnych w Budkach Petrykowskich

W sierpniu br. na działkach gminnych nr 60 i 61 w Budkach Petrykowskich zostały przeprowadzone prace porządkowe. Usunięte zostały zarośla i zakrzaczenia. Teren oczyszczono ze zgromadzonych na nim śmieci i odpadów. Następnie działki zostały wyrównane agregatem rolniczym i w dalszej...

czytaj więcej »

04 września 2019 15:28 | Aktualności

Umowa na utworzenie żłobka podpisana

W dniu 4 września 2019r. została podpisana umowa na utworzenie żłobka samorządowego w Kruszewie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019. Wojewoda Mazowiecki reprezentowany był przez Panią Katarzynę Harmatę, Dyrektora Biura...

czytaj więcej »

04 września 2019 10:06 | Aktualności

Dotacje na zakup sprzętu dla OSP z terenu Gminy Pniewy

Miło nam poinformować, że Gmina Pniewy otrzymała kolejne środki zewnętrzne. Tym razem pozyskano 30 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych...

czytaj więcej »

02 września 2019 17:42 | Aktualności

Sukces w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

W dniu 02 września 2019r. została opublikowana Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/lista-zadan-rekomendowanych-do-dofinansowania Z przyjemnością informujemy, że Gmina Pniewy otrzyma dofinansowanie na realizację...

czytaj więcej »

02 września 2019 15:04 | Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Nowy rok szkolny 2019/2020 jest wyjątkowy ze względu na wygaśnięcie gimnazjum oraz na liczne prace, jakie trwają lub są zaplanowane do przeprowadzenia w poszczególnych szkołach. W PSP w Karolewie trwają obecnie prace remontowe części zajmowanej przez niepubliczny punkt przedszkolny oraz...

czytaj więcej »