Aktualności

10 września 2018 17:02 | Aktualności

Wyremontowane łazienki w strażnicy OSP Konie

Z końcem sierpnia br. został zakończony remont łazienek w strażnicy w OSP Konie. Inwestycja była możliwa do realizowania dzięki pozyskanym przez Gminę Pniewy środkom z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Sołectw MAZOWSZE 2018. W ramach MIAS 2018 gmina mogła złożyć maksymalnie dwa wnioski...

czytaj więcej »

07 września 2018 10:10 | Aktualności

Unieszkodliwianie odpadów azbestowych w Gminie Pniewy

W dniu 5 września 2018r. w radomskim Wydziale Zamiejscowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pniewy...

czytaj więcej »

07 września 2018 08:27 | Aktualności

Czyste powietrze - ulotka informacyjna

Ministerstwo Ochrony Środowiska opublikowało ulotkę informacyjną dotyczącą programu "Czyste powietrze". Ulotka informacyjna (kliknij) O terminie spotkania z zainteresowanymi mieszańcami Gminy Pniewy będziemy informować jak tylko zostanie on ustalony przez Ministerstwo Ochrony Środowiska.

czytaj więcej »

04 września 2018 13:13 | Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września br. we wszystkich szkołach na terenie Gminy Pniewy odbyły się uroczyste powitania uczniów, rodziców i nauczycieli w kolejnym roku szkolnym 2018/2019. W czasie wakacji we wszystkich szkoły przeprowadzone były prace porządkowe i remontowe. Wiele klas zostało pomalowanych,...

czytaj więcej »

04 września 2018 12:06 | Aktualności

Informacja

Informacja Na prośbę Przewodniczącego Komisji Oświaty zostaje zmieniony termin posiedzenie komisji z dnia 10 września 2018 godz. 1530 na dzień 07 września b.r. godz. 8oo. Tematy posiedzeń: Analiza projektów uchwał przed Sesją Rady Gminy Pniewy. Sprawy różne.

czytaj więcej »

03 września 2018 13:03 | Aktualności

Konkurs - Bezpieczeństwo drogowe na grafice komputerowej

Rusza konkurs pn. „Bezpieczeństwo drogowe na grafice komputerowej”. Organizatorem Konkursu jest województwo mazowieckie we współpracy z Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 7–8 szkół podstawowych oraz...

czytaj więcej »

03 września 2018 11:50 | Aktualności

Pomoc suszowa – uprawy rolne

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2018 13:34 | Aktualności

Przyjmowanie wniosków o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem gradu w dniu 24 sierpnia 2018 r.

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Pniewy gradobicia w dniu 24 sierpnia 2018 r. informujemy, iż wszyscy poszkodowani mogą składać wnioski o oszacowanie szkód. Wnioski przyjmowane będą od dnia 03 września 2018 r. do dnia 10 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Pniewy pok. nr 5, w...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2018 13:05 | Aktualności

Informacja

Informujemy, że w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędą się posiedzenia następujących Komisji: w dniu 03 września 2018 godz. 1600 Komisji Budżetu, w dniu 10 września 2018 godz. 1530 Komisja Oświaty, w dniu 10 września 2018 godz. 1300 Komisja Rolnictwa. Tematy posiedzeń: Analiza...

czytaj więcej »

30 sierpnia 2018 13:03 | Aktualności

Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 11 września 2018 r. o godz. 8.00.

Pniewy, dnia 30.08.2018 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na XXXIX Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 11 września 2018 r. o godz. 800 w Sali konferencyjnej Urzędu. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Sprawozdanie...

czytaj więcej »