Aktualności

24 lipca 2018 09:35 | Aktualności

Budowa linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV na Mazowszu – decyzja lokalizacyjna

Budowa linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV na Mazowszu – decyzja lokalizacyjna Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej – „Budowy linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych...

czytaj więcej »

23 lipca 2018 13:22 | Aktualności

"Małe dotacje" dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył środki „małe dotacje” w ramach w obszaru „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” W dniu 17 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego...

czytaj więcej »

20 lipca 2018 10:56 | Aktualności

Pożyczki dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego i ci, którzy planują nimi zostać, mogą skorzystać z pożyczek udzielanych przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Jest to instytucja powołana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Więcej informacji można znaleźć...

czytaj więcej »

12 lipca 2018 07:48 | Aktualności

I N F O R M A C J A

W dniu 16 lipca 2018 r. o godz. 1600 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się Wspólne posiedzenie Komisji. Temat posiedzenia: Sprawy bieżące dotyczące Rady Gminy.

czytaj więcej »

12 lipca 2018 07:47 | Aktualności

I N F O R M A C J A

W dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 800 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa: Temat posiedzenia: Analiza pism, które wpłynęły do Komisji.

czytaj więcej »

11 lipca 2018 09:11 | Aktualności

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Pniewy, dnia 11.07.2018 r. BGK.6720.02.5.2018 OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy...

czytaj więcej »

09 lipca 2018 11:24 | Aktualności

Wymiana źródeł ciepła - program "Czyste powietrze" Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” Zgodnie z Porozumieniem z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, iż w ramach powyższego działania...

czytaj więcej »

09 lipca 2018 11:11 | Aktualności

Podpisanie umów grantowych

W dniu 29 czerwca 2018r w Urzędzie Gminy w Odrzywole zostały podpisane umowy o powierzenie grantu na realizację 20 projektów grantowych w zakresie „Zachowania dziedzictwa lokalnego oraz budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej...

czytaj więcej »