Aktualności

22 maja 2020 13:47 | Aktualności

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 1500 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Pniewy w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,...

czytaj więcej »

22 maja 2020 12:55 | Aktualności

Informacja o XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 25 maja 2020 r. o godz. 16.00

Uprzejmie informuję o XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Pniewy, zwołanej na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 t.j.), która odbędzie się w dniu 25 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 1600 w formie...

czytaj więcej »

21 maja 2020 10:49 | Aktualności

UWAGA! PRODUCENCI ROLNI POSZKODOWANI W WYNIKU PRZYMROZKÓW WIOSENNYCH 2020 r.

W związku z trwającym naborem wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, spowodowanych przymrozkami wiosennymi, przypominamy o obowiązkowym załączaniu „WYKAZU DZIAŁEK ZADEKLAROWANYCH DO DOPŁAT BEZPOŚREDNICH NA BIEŻĄCY ROK”.

czytaj więcej »

20 maja 2020 13:03 | Aktualności

Kolejne dotacje dla Gminy Pniewy!!

Gmina Pniewy pozyskała 45 000,00 - 100% kosztów realizacji zadania "Doposażenie nauczycieli i uczniów w sprzęt komputerowy przeznaczony do zdalnej nauki". Z otrzymanej dotacji zakupionych zostanie: 15 laptopów z oprogramowaniem 6 tabletów na potrzeby zdalnej nauki w...

czytaj więcej »

19 maja 2020 14:46 | Aktualności

Środki ochronne dla OSP Konie

W ramach realizacji zadania OSP-2020 Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przekazaniu środków zabezpieczających Ochotniczym Strażom Pożarnym funkcjonujących w KSRG, w celu realizacji działań związanych z likwidacją pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, na terenie...

czytaj więcej »

19 maja 2020 12:53 | Aktualności

Koniec problemów z zasilaniem - agregat prądotwórczy

Po latach utrudnień w pracy Urzędu Gminy Pniewy, związanych z przerwami w dostawie energii elektrycznej, w dniu 18 maja 2020r. zakończyła się instalacja agregatu prądotwórczego przy urzędzie gminy. Będzie zasilał Urząd Gminy Pniewy, SPZOZ w Pniewach i stację uzdatniania wody, podczas...

czytaj więcej »

13 maja 2020 14:21 | Aktualności

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 900 odbędzie się posiedzenie zdalne Komisji Rewizyjnej w formie obrad online zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,...

czytaj więcej »