Aktualności

16 stycznia 2019 10:49 | Aktualności

UZUPEŁNIENIE OGŁOSZENIA w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - Prowadzenie Klubu Seniora +

UZUPEŁNIENIE OGŁOSZENIA w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t j. Dz. U. Z 2018, poz.450 z późn....

czytaj więcej »

16 stycznia 2019 10:27 | Aktualności

E-AKTA – SKRÓCENIE OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH ORAZ ICH ELEKTRONIZACJA

E-AKTA – SKRÓCENIE OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH ORAZ ICH ELEKTRONIZACJA Elektronizacja akt Obecnie dokumentację pracowniczą płatnik składek przechowuje w formie papierowej. Od stycznia będzie mógł decydować w jakiej formie chce ją przechowywać – papierowo,...

czytaj więcej »

09 stycznia 2019 12:02 | Aktualności

OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - Prowadzenie Klubu Seniora +

OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t j. Dz. U. Z 2018, poz.450 z późn. zm.) Wójt...

czytaj więcej »

03 stycznia 2019 13:33 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

W dniu 09 stycznia 2019 (środa) o godz. 730 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pniewy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad w/m. Wizytacja szkół – wyjazd w...

czytaj więcej »

27 grudnia 2018 09:21 | Aktualności

Godziny pracy Urzędu Gminy Pniewy w dniu 31.12.2018r

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2018 Wójta Gminy Pniewy, w dniu 31.12.2018r godziny pracy Urzędu Gminy Pniewy zostały ustalone na 7.30 - 15.30.

czytaj więcej »

21 grudnia 2018 07:55 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Zawiadamiamy, że w dniu 27 grudnia 2018 (czwartek) o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Analiza projektów...

czytaj więcej »

21 grudnia 2018 07:52 | Aktualności

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego

Zawiadamiamy, że w dniu 27 grudnia 2018 (czwartek) o godz. 800 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Pniewy. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Analiza...

czytaj więcej »