Sonda

W związku z możliwością otrzymania grantu na przeprowadzenie szkoleń mających na celu podwyższenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia, zwracamy się z prośbą o wskazanie zakresu szkolenia. Czas szkolenia 2 x 8 godzin. Termin do końca 2018r. Proponowane tematy:

"Rodzic w Internecie"

49 %

"Tworzę własną stronę internetową (blog)"

23 %

"Rolnik w sieci"

26 %

Suma głosów: 192