Dane teleadresowe

Urząd Gminy Pniewy

Gmina wiejska

mazowieckie

grójecki

Pniewy

Pniewy 2

Pniewy

05-652

48 668 64 94, 48 668 64 58, 48 668 64 29, 48 668 64 24 Urząd Gminy
517 897 026 Podatki
48 668 64 24 w. 117
pniewy@pniewy.pl

IRENEUSZ SZYMCZAK
48 668 64 24
wojt@pniewy.pl

Maciej Michalski
48 668 64 24 w. 102
sekretarz@pniewy.pl

797-14-51-677

797-205-65-81

670223876

Bank Spółdzielczy w Tarczynie

05-555 Tarczyn, ul. Stępkowskiego 4


Nr konta 42 8008 0008 2001 0011 7766 0001 – bieżący (podatki i inne opłaty)

Nr konta 15 8008 0008 2001 0011 7766 0002 – pomocniczy - depozyty

22.598.414,59 PLN

14,5 %

102.5 km²

4 796 mieszkańców (stan na dzień 12.04.2018)

poniedziałek: od 10:00 do 18:00
wtorek-piątek: od 7:30 do 15:30
w sprawie skarg i wniosków :
wójt-poniedziałek 14:00-18:00
przewodnicząca rady gminy-poniedziałek 12:00-17:00

STANOWISKA
--------------------------------------------
Agata Grzejszczyk
Skarbnik ( główny księgowy budżetu )

Emilia Nowakowska
Zastępca Skarbnika gminy

Małgorzata Stykowska
Stanowisko d/s rolnictwa i ochr.środowiska

Mariola Jabłońska
Stanowisko d/s księgowości podatkowej

Dorota Iwańska
Stanowisko d/s księgowości podatkowej i działalności gospodarczej

Małgorzata Przybysz
Stanowisko d/s wymiaru podatków

Izabela Stykowska
Stanowisko d/s gospodarki gruntami i obsługi rady gminy

Mirosław Szmalec
Stanowisko d/s obrony cywilnej i drogownictwa

Izabella Smereczyńska
Stanowisko d/s inwestycji i zamówień publicznych

Władysława Michalak
Stanowisko d/s płac i rozliczeń w Urzędzie Gminy

Justyna Płodzik
Stanowisko d/s pozyskiwania środków zewnętrznych, promocji gminy.Prowadzenie BIP

Marzena Rosołowska
Stanowisko d/s gospodarki przestrzennej i gospodarki komunalnej.

Renata Wojtczak
Kierownik USC oraz stanowisko d/s oświaty, kultury i zdrowia

Alina Piekarz-Lachowska
Stanowisko d/s organizacji urzędu i kadr

Agnieszka Stawicka
Stanowisko d/s dowodów osobistych i ewidencji ludności, w zastępstwie Kierownik USC

Katarzyna Kozdrój
w zastępstwie stanowisko d/s oświaty, kultury i zdrowia

Paulina Prus
Sekretariat

Marta Orzeszak
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej