Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Pniewy

Gmina wiejska

mazowieckie

grójecki

Pniewy

Pniewy 2

Pniewy

05-652

48 668 64 29, 48 668 64 24, 48 668 64 94 Urząd Gminy
517 897 026 Podatki
48 668 64 24 w. 117
pniewy@pniewy.pl

IRENEUSZ SZYMCZAK
48 668 64 24
wojt@pniewy.pl

Maciej Michalski
48 668 64 24 w. 102
sekretarz@pniewy.pl

797-14-51-677

797-205-65-81

670223876

Bank Spółdzielczy w Tarczynie

05-555 Tarczyn, ul. Stępkowskiego 4


Nr konta 42 8008 0008 2001 0011 7766 0001 – bieżący (podatki i inne opłaty)

Nr konta 61 8008 0008 2001 0011 7766 0047 - opłaty za odpady komunalne

Nr konta 15 8008 0008 2001 0011 7766 0002 – pomocniczy - depozyty

31.310.112,86 (stan na 31.12.2019)

28,07 %

102.5 km²

4 797 mieszkańców (stan na dzień 11.05.2020)

poniedziałek: od 10:00 do 18:00
wtorek-piątek: od 7:30 do 15:30
w sprawie skarg i wniosków :
Wójt - poniedziałek 14:00-18:00
Przewodniczący Rady Gminy - poniedziałek 16:00-18:00

STANOWISKA
--------------------------------------------
Agata Grzejszczyk
Skarbnik ( główny księgowy budżetu )

Emilia Nowakowska
Zastępca Skarbnika gminy

Marzena Kober
Stanowisko d/s księgowości budżetowej

Małgorzata Stykowska
Stanowisko d/s rolnictwa i ochr.środowiska

Beata Kłos - Frączak
Stanowisko d/s ochr. środowiska i rolnictwa

Mariola Jabłońska
Stanowisko d/s księgowości podatkowej

Dorota Iwańska
Stanowisko d/s księgowości podatkowej i działalności gospodarczej

Małgorzata Przybysz
Stanowisko d/s wymiaru podatków

Izabella Smereczyńska
Stanowisko d/s inwestycji i zamówień publicznych

Krzysztof Wiśniewski
Stanowisko d/s drogownictwa i inwestycji

Iwona Szymańska
Stanowisko d/s oświaty, kultury i zdrowia

Władysława Michalak
Stanowisko d/s płac i rozliczeń w Urzędzie Gminy

Justyna Płodzik
Stanowisko d/s pozyskiwania środków zewnętrznych, promocji gminy.Prowadzenie BIP

Marzena Rosołowska
Stanowisko d/s gospodarki przestrzennej i gospodarki komunalnej.

Renata Wojtczak
Kierownik USC oraz stanowisko d/s obsługi Rady Gminy Pniewy

Karolina Zabelska
Stanowisko d/s organizacji urzędu i kadr

Agnieszka Stawicka
Stanowisko d/s ewidencji ludności, dowodów osobistych i obrony cywilnej


Paulina Prus
Sekretariat