Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Fundusz Dróg Samorządowych

 

 znaki_strona_wwwpng [300x100]

tablica_120x80_panstwowy_fundusz_celowyjpg [300x200]

Cel projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na odcinku 678,00 mb na drodze gminnej nr 160920W Konie - Osieczek przez wieś Osieczek. Zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych oraz ułatwiony dojazd do miejsc rekreacji w gminie Pniewy - zalew w Osieczku, zakładu rehabilitacji, punktów gastronomicznych oraz sportowych - Otwarta Strefa Aktywności w Osieczku.

Nazwa zadania: "Przebudowa drogim gminnej 160920W Konie - Osieczek przez wieś Osieczek, gmina Pniewy, na odcinku o długości 678,00 mb"

Zakres prac i rezultaty: W ramach realizacji zadania planowana jest przebudowa drogi gminnej (w istniejącym pasie drogowym) 160920W Konie - Osieczek, przez wieś Osieczek, gmina Pniewy. Przebudowa obejmuje wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni, chodnika, zjazdów i poboczy. Po przebudowie droga będzie posiadać jezdnię o szerokości 5,00 m (2x2,5 m) o nawierzchni bitumicznej. Na łukach poziomych jezdnia zostanie poszerzona do szerokości 6,00 - 7,00 m. Wzdłuż prawej krawędzi przebudowanego odcinka powstanie chodnik o szerokości 2,00 m o nawierzchni z kostki betonowej. Wzdłuż lewej krawędzi zostanie wykonane pobocze gruntowe, uszlachetnione destruktem, o szerokości 0,75 m.

tak_bylo1png [300x251]

tak_bylo2png [300x251]