Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

"Żłobek dla Gminy Pniewy!"

poziom_rpoflaga_rpmazowszeefsjpg [2806x263]

Gmina Pniewy realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Osi Priorytetowej „VIII Rozwój rynku pracy”

Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”

Poddziałania 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: Żłobek dla Gminy Pniewy!

Cel projektu: wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie godzenia życia zawodowego i prywatnego 14 osób.

Cel szczegółowy: utworzenie 14 miejsc w żłobku na terenie Gminy Pniewy w terminie 01.08.2019 – 31.01.2020 i objęcie opieką 14 dzieci w wieku do 3 lat w okresie 01.02.2020 – 31.01.2022 (24 miesiące)

Wartość projektu: 665 934,37 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 532 747,49 zł; tj. 80 % dofinansowania.

  1.   Formularz rekrutacyjny
  2.   Załącznik nr 1
  3.   Załącznik nr 2
  4.   Załącznik nr 3
  5.   Załącznik nr 4
  6.   Załącznik nr 5
  7.   Regulamin rekrutacji