Podmioty ekonomii społecznej

mesbezjpg [300x279]

Lista podmiotów ekonomii społecznej działającymi w najbliższej okolicy dostępna jest pod adresem:

http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/podmioty-ekonomii-spolecznej/podmioty/pes_podzial_powiaty/

 

Link do strony z PES z powiatu grójeckiego:

http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/podmioty-ekonomii-spolecznej/podmioty/pes_podzial_powiaty/powiat-grojecki/