Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Unia Europejska

 

 

 loga żłobek [2806x263]

Gmina Pniewy realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Osi Priorytetowej „VIII Rozwój rynku pracy”

Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”

Poddziałania 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: Żłobek dla Gminy Pniewy!

Cel projektu: wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie godzenia życia zawodowego i prywatnego 14 osób.

Cel szczegółowy: utworzenie 14 miejsc w żłobku na terenie Gminy Pniewy w terminie 01.08.2019 – 31.01.2020 i objęcie opieką 14 dzieci w wieku do 3 lat w okresie 01.02.2020 – 31.01.2022 (24 miesiące)

Wartość projektu: 665 934,37 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 532 747,49 zł; tj. 80 % dofinansowania.

 

 

 

naglowek_prowjpg [650x146]

Operacja realizowana przez Gminę Pniewy w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa operacji: Budowa sceny plenerowej w miejscowości Osieczek, gmina Pniewy, jako elementu wspomagającego promocję zasobów i produktów lokalnych"

Termin realizacji: 06.2020 – 10.2020

Celem realizacji przedmiotowej operacji jest: Umożliwienie promowania zasobów i produktów obszaru objętego LSR poprzez wybudowanie sceny plenerowej w miejscowości Osieczek w gminie Pniewy.

 

 

 

fe_popc_poziom_pl1_rgbpng [5426x756]

Gmina Pniewy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

realizuje projekt grantowy pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

W ramach realizacji projektu wsparcie uzyska 4 szkoły podstawowe z terenu Gminy Pniewy. Zakupione zostanie 15 laptopów z oprogramowaniem i 6 tabletów.

Dofinansowanie projektu z UE: 45 000,00 PLN

Termin realizacji projektu: 2020 – 2025

 

 

fe_popc_poziom_pl1_rgbpng [5426x756]

Gmina Pniewy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 realizuje projekt grantowy pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

W ramach realizacji projektu wsparcie uzyska 4 szkoły podstawowe z terenu Gminy Pniewy. Zakupione zostanie 20 laptopów z oprogramowaniem, 2 monitory dotykowe, 2 myszy komputerowe, 2 routery i 2 torby na laptopa.

Dofinansowanie projektu z UE: 59 848,00 PLN

Termin realizacji projektu: 2020 – 2025


 

logajpg [663x106]

Gmina Pniewy realizuje projekt pn.

„Przeciwdziałanie wykluczeniu internetowemu – Internet dla najbiedniejszych mieszkańców Gminy Pniewy szansą rozwoju regionu”

W ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e- Inclusion

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Całkowita wartość projektu 2 036 009,60 zł, dofinansowanie 1 691 508,16 zł.

W ramach realizacji projektu 150 gospodarstw domowych i 4 szkoły z terenu Gminy Pniewy otrzyma dostęp do Internetu oraz sprzęt komputerowy.

Termin realizacji projektu: 2011 – 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Dotacje na Innowacje.


 

fe_popc_poziom_pl1_rgbpng [5426x756]

Gmina Pniewy realizuje działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - realizacja projektu grantowego pn.
"Ja w internecie"
Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

Realizacja projektu 02.10.2018 - 14.07.2019

 Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

Czytaj więcej...

 

 

 

naglowek_prowjpg [650x146]

Operacja realizowana przez Gminę Pniewy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Nazwa operacji: Budowa ścieżki edukacyjno – kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy

Termin realizacji: 10.2018 – 07.2019

Celem realizacji przedmiotowej operacji jest: umożliwienie zwiększenia dostępu do ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez budowę ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno-kulturalnej w miejscowości Pniewy gm. Pniewy, tablic informacyjnych na temat gminy Pniewy oraz stojaka na rowery.

 

 logapng [500x47]

Projekt NIE CZEKAM NA TO CO MI LOS DA jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

01 października 2019 r. w Gminie Pniewy ruszył projekt „Nie czekam na to co mi los da” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt ten będzie realizowany do końca grudnia 2020 r. w na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych.

Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach w partnerstwie z Fundacją Sportu, Zdrowia i Turystyki EST w Warszawie.