Unia Europejska

 

naglowek_prowjpg [650x146]

Operacja realizowana przez Gminę Pniewy w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nazwa operacji: Budowa sceny plenerowej w miejscowości Osieczek, gmina Pniewy, jako elementu wspomagającego promocję zasobów i produktów lokalnych"

Termin realizacji: 06.2020 – 10.2020

Celem realizacji przedmiotowej operacji jest: Umożliwienie promowania zasobów i produktów obszaru objętego LSR poprzez wybudowanie sceny plenerowej w miejscowości Osieczek w gminie Pniewy.

 

 

 

fe_popc_poziom_pl1_rgbpng [5426x756]

Gmina Pniewy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

realizuje projekt grantowy pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

W ramach realizacji projektu wsparcie uzyska 4 szkoły podstawowe z terenu Gminy Pniewy. Zakupione zostanie 15 laptopów z oprogramowaniem i 6 tabletów.

Dofinansowanie projektu z UE: 45 000,00 PLN

Termin realizacji projektu: 2020 – 2025

 

 

fe_popc_poziom_pl1_rgbpng [5426x756]

Gmina Pniewy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 realizuje projekt grantowy pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

W ramach realizacji projektu wsparcie uzyska 4 szkoły podstawowe z terenu Gminy Pniewy. Zakupione zostanie 20 laptopów z oprogramowaniem, 2 monitory dotykowe, 2 myszy komputerowe, 2 routery i 2 torby na laptopa.

Dofinansowanie projektu z UE: 59 848,00 PLN

Termin realizacji projektu: 2020 – 2025


 

logajpg [663x106]

Gmina Pniewy realizuje projekt pn.

„Przeciwdziałanie wykluczeniu internetowemu – Internet dla najbiedniejszych mieszkańców Gminy Pniewy szansą rozwoju regionu”

W ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e- Inclusion

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Całkowita wartość projektu 2 036 009,60 zł, dofinansowanie 1 691 508,16 zł.

W ramach realizacji projektu 150 gospodarstw domowych i 4 szkoły z terenu Gminy Pniewy otrzyma dostęp do Internetu oraz sprzęt komputerowy.

Termin realizacji projektu: 2011 – 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Dotacje na Innowacje.


 

fe_popc_poziom_pl1_rgbpng [5426x756]

Gmina Pniewy realizuje działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - realizacja projektu grantowego pn.
"Ja w internecie"
Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

Realizacja projektu 02.10.2018 - 14.07.2019

 Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

Czytaj więcej...

 

 

 

naglowek_prowjpg [650x146]

Operacja realizowana przez Gminę Pniewy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Nazwa operacji: Budowa ścieżki edukacyjno – kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy

Termin realizacji: 10.2018 – 07.2019

Celem realizacji przedmiotowej operacji jest: umożliwienie zwiększenia dostępu do ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez budowę ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno-kulturalnej w miejscowości Pniewy gm. Pniewy, tablic informacyjnych na temat gminy Pniewy oraz stojaka na rowery.

 

 logapng [500x47]

Projekt NIE CZEKAM NA TO CO MI LOS DA jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

01 października 2019 r. w Gminie Pniewy ruszył projekt „Nie czekam na to co mi los da” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt ten będzie realizowany do końca grudnia 2020 r. w na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych.

Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach w partnerstwie z Fundacją Sportu, Zdrowia i Turystyki EST w Warszawie.