Unia Europejska

fe_popc_poziom_pl1_rgbpng [5426x756]

Gmina Pniewy realizuje działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - realizacja projektu grantowego pn.
"Ja w internecie"
Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

Realizacja projektu 02.10.2018 - 14.07.2019

 Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

Czytaj więcej...

 

 

 

naglowek_prowjpg [650x146]

Operacja realizowana przez Gminę Pniewy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

Nazwa operacji: Budowa ścieżki edukacyjno – kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy

Termin realizacji: 10.2018 – 07.2019

Celem realizacji przedmiotowej operacji jest: umożliwienie zwiększenia dostępu do ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez budowę ogólnodostępnej ścieżki edukacyjno-kulturalnej w miejscowości Pniewy gm. Pniewy, tablic informacyjnych na temat gminy Pniewy oraz stojaka na rowery.