Recykling (kliknij)

recyklingjpg [225x224]

CZY WIESZ, ŻE …

 

RECYKLING jest formą odzysku i polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania substancji lub materiałów, które można ponownie wykorzystać. Dziś odpady stanowią cenne źródło energii oraz są surowcem, z którego wytwarza się nowe produkty.

Odpowiednie postępowanie z odpadami w gospodarstwach domowych to korzyści nie tylko dla środowiska, ale i dla naszego zdrowia.

 

RECYKLING pozwala na oszczędność energii, surowców i środowiska naturalnego. Każda wykorzystana ponownie szklana butelka to oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju żarówką przez 4 godziny. Przetworzenie tony aluminium to oszczędność 4 ton boksytu i 700 kilogramów ropy naftowej. Poddane recyklingowi odpady to także mniej wysypisk.

 

O RECYKLINGU warto pomyśleć już na etapie zakupów. Kupuj tylko tyle, ile naprawdę potrzebujesz. Wybieraj produkty w opakowaniach, które nadają się do recyklingu, albo są wykonane z materiałów biodegradowalnych. Zanim kupisz kolejny produkt, zwróć uwagę, czy materiał, z którego został wykonany, nadaje się do recyklingu.

 

RECYKLING kieruje się zasadą 3R (Reduce, Reuse, Recycle), promuje zdrowy dla środowiska styl życia, konsumpcji dóbr i traktowania odpadów. Reduce – Unikaj kupowania zbędnych rzeczy. Weź na zakupy torbę wielorazowego użytku. Unikaj zbędnych opakowań. Chodzi o zmniejszenie ilości generowanych odpadów poprzez ograniczenie konsumpcji niepotrzebnych produktów.

Reuse - Użyj powtórnie. Zasada ta przypomina o możliwości powtórnego wykorzystania produktów powszechnie uznanych za jednorazowe, co zmniejsza skalę zanieczyszczeń środowiska, powstałych zarówno wskutek efektów ubocznych produkcji jak i akumulacji śmieci. Odnosi sie do propozycji ponownego, wielokrotnego wykorzystania towarów, czasem w zupełnie nowym przeznaczeniu.

Recycle - Oddaj do odzysku / recykluj. Zasada ta przedstawia co należy zrobić w sytuacji, gdy nie można zrezygnować z produktu, a powstałego z niego odpadu nie da się wykorzystać ponownie: należy go wrzucić do odpowiedniego pojemnika celem ponownego wykorzystania w produkcji.

 

CO DAJE NAM RECYKLING?

 

Makulatura. Odzysk makulatury ma uzasadnienie ekonomiczne, ponieważ dzięki wykorzystaniu makulatury są niższe koszty pozyskiwania włókien celulozowych w porównaniu pozyskiwania tego surowce z drewna. Obecnie przecięty mieszkaniec świata zużywa rocznie około 50 kilogramów papieru przy światowej produkcji 318 milionów ton. Więc makulatura to surowiec, który jest obecnie bardzo pożądany nie tylko ze względu na ekonomię, ale także ze względów środowiskowych. Zbiórka papierowych odpadów w dzisiejszych czasach jest niestety koniecznością.

Aby uratować jedno drzewo, wystarczy 59 kg makulatury.

Szkło podlega recyklingowi w 100%, można je przetwarzać nieskończoną ilość razy. Dzięki recyklingowi szkła możemy ograniczyć zużycie piasku, dolomitu i sody. Wprowadzając tylko jedną szklaną butelkę do wtórnego obiegu, ograniczamy zużycie energii równe 4 godzinom pracy 100 watowej żarówki! Tymczasem statystyczny mieszkaniec Polski wyrzuca do pojemników na odpady zmieszane aż 56 szklanych opakowań rocznie.

Aluminium również podlega recyklingowi w 100%, można go przetwarzać nieskończoną ilość razy. W przypadku aluminium jest to o tyle ważne, że produkcja aluminium z rud jest relatywnie droga, a złoża boksytu nie odnawiają się.

Tworzywa sztuczne powstają z pochodnych ropy naftowej. Zamiast zużywać ropę, której zasoby są ograniczone i której wydobycie jest bardzo kosztowne, tworzywa sztuczne można ponownie wykorzystać – jako wysokokaloryczne źródło energii lub jako surowiec wtórny. Np. z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Plastik może być też przetwarzany na innego rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe, powstają z niego także namioty, plecaki czy buty.