Wybory Samorządowe 2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pniewy

z dnia  14 października  2014 r.

o numerach oraz granicach stałych  obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,  w tym o siedzibach komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz o lokalach komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i rezydentów miast zarządzonych a dzień 16 listopada 2014 r. .
Na podstawie art. 16 §1 oraz 61a § i Art. 61b   ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2011.21.112) .)  oraz Uchwały Nr XXVIII/142/13 Rady Gminy Pniewy  z dnia 29.01.2013 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych  obwodów głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach  komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego oraz  o lokalach komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 Nr obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1.

Sołectwa:

Aleksandrów, Budki Petrykowskie, Józefów, Karolew, Konie, Natalin, Kornelówka, Pniewy, Rosołów, Osieczek, Wólka Załęska, Załęże Duże

Publiczna Szkoła Podstawowa w Karolewie

Karolew 3, 05-652 Pniewy

Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

2.

Sołectwa:

Ciechlin, Cychry, Daszew, Przykory, Ginetówka, Teodorówka, Wiatrowiec, Wilczoruda, Wilczoruda-Parcela.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciechlinie

Ciechlin 39A, 05-652 Pniewy

Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

3.

Sołectwa:

Dąbrówka, Jeziora, Jeziórka, Jeziora – Nowina, Przęsławice, Witalówka, Wola Grabska.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorze

Jeziora 45A, 05-652 Pniewy

Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

4.

Sołectwa:

Jurki, Kocerany, Kolonia Jurki, Kruszew, Kruszewek, Michrówek, Michrów, Michrów – Stefów, Nowina Przęsławice, Wola Pniewska

Publiczne Gimnazjum w Kruszewie

Kruszew 57B, 05-652 Pniewy

Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

Głosowanie odbędzie się 16 listopada  2014 roku w godzinach od 700 do 2100.

1.Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.
2. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do dnia 27 października 2014r.

3. W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

4. Wyborca niepełnosprawny, który dopisze się do obwodu wskazanego dla niepełnosprawnych , innego niż jego miejsce zamieszkania, a obwód ten jest właściwy dla więcej niż jednego okręgu wyborczego, zostanie dopisany do spisu wyborców sporządzonego dla okręgu o najniższym numerze, dla których właściwy jest ten obwód.

5. Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Pniewy, Pniewy 2, w godzinach pracy Urzędu w pokoju  nr 11 EWIDENCJA LUDNOŚCI lub pod numerem telefonu 48 668 64 24 w 25.

 

                                                                                         Wójt

                                                                                      /-/Wiesław Nasiłowski

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pniewy

z dnia  03 września  2014 r.

 

 

Na podstawie art. 422 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2011.21.112) .)  oraz Uchwały Nr XXIX/209/2002 Rady Gminy w Pniewach z dnia
28 czerwca 2002 roku, w sprawie okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy w Pniewach, których numery, granice oraz liczba wybieranych radnych przedstawia się następująco:

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego:

Liczba wybieranych radnych

1.

Sołectwa:  Aleksandrów, Kornelówka, Załęże Duże;

1

2.

Sołectwa:  Budki Petrykowskie, Karolew, Natalin;

1

3.

Sołectwa:  Konie, Pniewy;

1

4.

Sołectwa:  Józefów, Osieczek, Rosołów, Wólka Załęska;

1

5.

Sołectwa:  Ciechlin, Ginetówka;

1

6.

Sołectwa:  Daszew, Przykory, Teodorówka, Wilczoruda;

1

7.

Sołectwa:  Cychry, Wiatrowiec, Wilczoruda-Parcela;

1

8.

Sołectwa:  Dąbrówka, Wola Grabska;

1

9.

Sołectwa:  Jeziora, Jeziórka;

1

10.

Sołectwa:  Jeziora-Nowina, Przęsławice, Witalówka;

1

11.

Sołectwa:  Michrów;

1

12.

Sołectwa:  Kocerany, Kolonia Jurki, Nowina Przęsławice;

1

13.

Sołectwa:  Kruszew, Kruszewek;

1

14.

Sołectwa:  Jurki, Wola Pniewska;

1

15.

Sołectwa:  Michrówek, Michrów-Stefów;

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej : Urząd Gminy Pniewy, Pniewy 2, pokój nr 8 (sala konferencyjna) ,
tel. (0 48) 668 64 24.

Wójt              

/-/ Wiesław Nasiłowski

Komunikat

Gminnej Komisji Wyborczej w Pniewach

z dnia 30 września 2014 r.

 

 

Gminna Komisja Wyborcza w Pniewach podaje do publicznej wiadomości informację o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Pniewach, jej siedzibie, trybie i czasie pracy.

 

 

 

I.

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Pniewach:

 

  1. Mirosław Szmalec – przewodniczący
  2. Marzena Łucja Rosołowska – zastępca przewodniczącego
  3. Beata Sylwia Dusza – członek
  4. Monika Osińska – członek
  5. Jolanta Budziszewska – członek
  6. Agnieszka Stawicka – członek
  7. Beata Szymczak – członek

 

 

 

II.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Pniewach mieści się w budynku Urzędu Gminy w Pniewach – Pniewy 2, 05-652 Pniewy, parter, pok. nr 8 (sala konferencyjna).

 

 

 

 

III.

Gminna Komisja Wyborcza w Pniewach pełni dyżury w godzinach pracy urzędu w siedzibie Komisji w następujących dniach:

 

 

Godziny pracy Urzędu Gminy Pniewy

poniedziałek  1000-1800

wtorek – piątek  730-1530

 

 

Data

Osoby pełniące dyżur

 

Data

Osoby pełniące dyżur

 

30.09.2014 r.

Mirosław Szmalec

Marzena Łucja Rosołowska

Jolanta Budziszewska

Agnieszka Stawicka

09.10.2014 r.

Mirosław Szmalec

Marzena Łucja Rosołowska

Jolanta Budziszewska

Agnieszka Stawicka

01.10.2014 r.

Jolanta Budziszewska

Agnieszka Stawicka

Beata Sylwia Dusza

Monika Osińska

10.10.2014 r.

Mirosław Szmalec

Marzena Łucja Rosołowska

Jolanta Budziszewska

Agnieszka Stawicka

02.10.2014 r.

Jolanta Budziszewska

Agnieszka Stawicka

Beata Sylwia Dusza

Monika Osińska

13.10.2014 r.

Beata Szymczak

Mirosław Szmalec

Jolanta Budziszewska

Agnieszka Stawicka

03.10.2014 r.

Mirosław Szmalec

Marzena Łucja Rosołowska

Jolanta Budziszewska

Agnieszka Stawicka

14.10.2014 r.

Mirosław Szmalec

Marzena Łucja Rosołowska

Jolanta Budziszewska

Beata Szymczak

06.10.2014 r.

Beata Szymczak

Mirosław Szmalec

Jolanta Budziszewska

Agnieszka Stawicka

15.10.2014 r.

Jolanta Budziszewska

Mirosław Szmalec

Beata Sylwia Dusza

Marzena Łucja Rosołowska

07.10.2014 r.

Dyżur w godz. 730 -1600

Mirosław Szmalec

Marzena Łucja Rosołowska

Jolanta Budziszewska

Agnieszka Stawicka

Dyżur w godz. 1600 -2400Mirosław Szmalec

Beata Sylwia Dusza

Monika Osińska

Beata Szymczak

16.10.2014 r.

Jolanta Budziszewska

Mirosław Szmalec

Monika Osińska

Agnieszka Stawicka

08.10.2014 r.

Mirosław Szmalec

Marzena Łucja Rosołowska

Jolanta Budziszewska

Agnieszka Stawicka

17.10.2014 r.

Dyżur w godz. 730 -1600

Mirosław Szmalec

Beata Sylwia Dusza

Monika Osińska

Beata Szymczak

Dyżur w godz. 1600 -2400Mirosław Szmalec

Marzena Łucja Rosołowska

Jolanta Budziszewska

Agnieszka Stawicka