Miesięcznik Moje Pniewy ::Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01.07.2020 - 30.06.2021, numer konta::Od 1 września 2020r. odbiór odpadów z Woli Pniewskiej będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem dla Rejonu nr 1, czyli we wtorki.

Planowana budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Ołtarzew cz. 4

Zarząd PSE podjął decyzję o ostatecznym wyznaczeniu trasy przebiegu linii przesyłowej Kozienice-Ołtarzew.
- Uznaliśmy, że optymalne będzie wykorzystanie trasy wyznaczonej w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego woj. mazowieckiego - poinformował Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE.
kliknij aby przejść do artukułu


Wystąpienie do PSE na temat zmiany przebiegu linii 400 kV


Z ARCHIMUM list Ministra Energii do Marszałka Senatu Rp z dnia 7 stycznia 2016 r

Pismo Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego do marszałka Senatu RP Stanisława karczewskiego z dnia 7 stycznia 2016 r.


Pismo Sekretarza Stanu Pełnomocnika Rządu Do Straw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej przesyłające informację prasową w sprawie przebiegu korytarza linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Przesłana informacja prasowa inwestora do władz samorządowych miast, gmin i powiatów Żyrardów, Mszczonów, Wiskitki, Pniewy, Baranów.


Uchwała nr 161/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania Państwa M. i T. K. do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia uchwały Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz poz. 6868) w części dotyczącej przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew.

Uchwała nr 161/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 r.


Pismo z dnia 16 stycznia 2017 r. z kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich

Pismo z kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Informacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych dotycząca procesu realizacji inwestycji związanej z budową linii 400 kV relacji Kozienice-Ołtarzew.

Informacja PSE S.A. z dn. 27.02.2017 r.

 

Wniosek Mazowieckiej Społecznej Grupy koordynacyjnej 400 kV skierowany do Mazowieckiego Biura Planowania regionalnego w Warszawie

  Wniosek Mazowieckiej Społecznej Grupy koordynacyjnej 400 kV skierowany do Mazowieckiego Biura Planowania regionalnego w Warszawie